De Vlaamse regering 100 miljoen euro vrij in de vorm van renteloze investeringen, waarmee zorg- en welzijnsvoorzieningen energiebesparende investeringen kunnen doen.

Vlaamse welzijns- en zorgvoorzieningen krijgen van de Vlaamse overheid een goedkope lening als ze energiebesparende investeringen willen doen. Zowel dit als het volgende jaar levert minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) 50 miljoen euro vrij in de vorm van renteloze investeringen.

'Met 100 miljoen euro voor renteloze energieleningen helpen we onze voorzieningen hun infrastructuur energie- en kostenefficiënter te maken', zegt Crevits. 'Dat zijn vaak grote investeringen, maar door de lening vermijden we dat de financieringskosten een hinderpaal vormen.'

De resultaten stimuleren investeringen in bijvoorbeeld isolatie en in zonnepanelen. Ze zijn beschikbaar voor alle voorzieningen, van ziekenhuizen tot gehandicapteninstellingen. Ze hebben een looptijd van vijf tot tien jaar. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) zal een oproep wisselen om de lening aan te vragen.

De voorwaarden zijn dat voorzieningen een energiescan laten uitvoeren, financieel gezond zijn en zeker 60.000 euro investeren. De werken mogen nog niet begonnen zijn, het moet gaan om nieuwe investeringen. Daarnaast worden fossiele brandstoffen uitgesloten van de steun. Een lening geldt dus niet voor een pakking, maar wel voor een warmtepompinstallatie.

Hoewel de energieprijzen tussentijds zijn gedaald, maakt de renteloze lening deel uit van maatregelen die de instellingen moeten ondersteunen in de energiecrisis. In september besliste de regering al 70 miljoen euro vrij te maken als directe steun voor de gestegen energiekosten.

Daan Bleus