Vlaamse regering creëert 1.000 extra jobs in kringloopwinkels, goed voor 45.000 ton minder C0₂

De Vlaamse regering gaat 1.000 extra jobs creëren in de circulaire sociale economie. Het gaat hoofdzakelijk om nieuwe banen in de kringloopwinkels. Daarmee wil Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) het klimaat een handje toesteken en 45.000 ton CO₂ besparen.

 

Wie in een kringloopwinkel of andere sociale economieprojecten zoals maatwerkbedrijven of fietspunten werkt, heeft tegelijkertijd ook een positieve impact op het klimaat. Veel van de werknemers zamelen immers goederen in, herstellen en recycleren ze en verkopen die dan weer. Voor elke ton die zo wordt hergebruikt, wordt er ook één ton minder CO₂ uitgestoten. Uit berekeningen die Crevits liet uitvoeren, blijkt dat elke werknemer elk jaar 7 ton hergebruikt en zo ook 7 ton CO₂ bespaart.

De minister van Werk stelde de Vlaamse regering daarom voor om de komende jaren – wellicht nog tegen 2024 – 1.000 extra mensen aan te werven in de sector. Vooral dus in de kringloopwinkels, die van Vlaanderen geld krijgen voor sociale tewerkstelling. Crevits trekt daarom 25 miljoen euro uit, een maatregel die ondertussen is ingeschreven in het Vlaams Klimaatplan dat de ploeg van Jan Jambon vorige week voorstelde. Ze hoopt stilletjes zelfs nog een stuk verder te kunnen gaan.

De beslissing is naast klimaatvriendelijk ook een stimulans voor de tewerkstelling van mensen die het anders heel moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Wegens fysieke handicap, mindere psychosociale vaardigheden of buitenlandse afkomst. “Met extra jobs voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt reduceren we de CO₂-uitstoot, een win-win voor ons klimaat en onze arbeidsmarkt”, geeft Crevits aan.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211109_97140087