VEURNE. De Veurnse vbs Annuntiata en de basisschool van het College zitten eindelijk samen onder één dak op de Houtmarkt. De aanzet was een pedagogisch vernieuwingsproject in het kader van een volledige reorganisatie van het onderwijsaanbod, maar daarvoor was ook een grondige ingreep in de huisvesting nodig. Voor de investering in nieuwe huisvesting stelde minister Crevits voor elke school subsidies ter beschikking, samen goed voor zo’n 250.000 euro.

Dirk Gombeir, voorzitter van de vzw Katholiek Basisonderwijs Veurne, legt uit hoe de vork aan de steel zat: “De intentie om de twee scholen samen te brengen was er al langer, vooral met de bedoeling om alle leerlingen van het lager onderwijs op dezelfde manier kwalitatieve zorg te kunnen aanbieden. Daarom wilden we de twee centrumscholen onderbrengen op de site van de Houtmarkt.”

“Dat betekende dat we ook rekening moesten houden met de afdeling secundair onderwijs op de Houtmarkt, die ook een aantal lokalen in gebruik had. De bedoeling was om dan de twee afdelingen van ’t Brugje, de Vrije Gesubsidieerde School voor Buitengewoon Lager Onderwijs, onder één dak te brengen in de Daniël Dehaenelaan na de verkoop van die gebouwen in de Lindendreef, die de investering zou compenseren.”

Twee dossiers

“We hebben voor subsidies aangeklopt bij AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, omdat we daar het dossier op twee jaar tijd erdoor zouden kunnen krijgen via de verkorte procedure. We wilden de werken snel kunnen starten. Hun input is beperkt tot 125.000 euro, maar we hebben twee afzonderlijke dossiers ingediend, zodat we 250.000 euro in totaal konden aanvragen.”

“De nieuwe onderwijsaanpak betekent ook ‘differentiëren’, met ruimere lokalen” legt Dirk Gombeir uit. “De bovenverdieping op de Houtmarkt waar vroeger priester Jos woonde, wordt nu ingenomen door de administratieve vleugel, met onthaal en directielokaal.”

“De werken werden systematisch in gang gezet, want het ging toch om een groot project. De bovenverdieping met chambrettes werd omgevormd tot twee klaslokalen, een zestal klassen onderging aanpassingen. De zolderverdieping is omgetoverd tot een polyvalente zaal. Het sanitaire blok werd ontdubbeld en vernieuwd.”

“Intussen is de verhuizing van VBS Annuntiata achter de rug en werken de teams van beide lagere scholen samen, waarbij Nele Cloet zich meer toespitst op de leerlingen van het tweede tot en met het zesde leerjaar en Tom Lecluyse op de kleuterafdeling en het eerste leerjaar.”

“Het is een groeiproces voor iedereen, ook voor onze directie, waarbij we stapsgewijs alle praktische zaken doorlopen. Intussen komen de leerlingen binnen via de nieuwe inkom aan het Rösrathplein.”

schoolstraat

Omdat veiligheid prioritair is voor schoolkinderen, zal Stad Veurne een ‘schoolstraat’ aanleggen met wandelpad en oversteek tot aan de Abdijstraat, vanaf het Rösrathplein. Aan de Appelmarkt zouden twee extra parkeerplaatsen voor kort parkeren komen, op termijn misschien uitgerust met sensoren. De stadsdiensten plaatsten de octopuspaal die door de school werd aangekocht.

Inhoud ↑