VDAB, stad en OCMW Aalst tekenen samen met acht andere partners het arbeidspact 'Aalst werkt!'. De deelnemers engageren zich om de Aalsterse arbeidsmarkt in beweging te zetten. "Met bijna 3.000 werkzoekenden in maart 2021 en 2.652 openstaande vacatures in dezelfde periode, is er veel werk aan de winkel."

Op 4 mei tekenen alle stakeholders die actief zijn op de Aalsterse arbeidsmarkt het arbeidspact 'Aalst werkt!'. Niet minder dan 11 partners engageren zich om lokale werkgevers, werknemers én werkzoekenden maximaal te ondersteunen. Stad en OCMW Aalst en VDAB trekken dit pact, maar dat doen ze niet alleen. De bedrijven, de werkgeversorganisaties, de vakbonden, de onderwijspartners, het agentschap Inburgering & Integratie en Intercommunale Solva zijn nauw betrokken. Samen zetten ze ook hun schouders onder het platform 'Aalst werkt!' dat in juni start en iedereen samenbrengt om concrete acties uit te werken.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is blij met dit pact. "De uitdagingen op de arbeidsmarkt in Vlaanderen zijn groot en het blijft ook afwachten wat de uiteindelijke gevolgen van de coronacrisis zullen zijn. We zien dat heel wat van deze uitdagingen zich ook in Aalst tonen met de tijdelijke werkloosheid en heel wat openstaande vacatures die geen match vinden. Het arbeidspact 'Aalst werkt!' is alvast een belangrijke stap vooruit om antwoorden te formuleren op die uitdagingen. Het is zeer positief dat de stad ervoor kiest om samen met VDAB en veel andere partners structureel aan de slag te gaan en gezamenlijk werk te maken van meer werk", zegt ze.

Werkloosheid

Dat er werk aan lokaal werk is, tonen de meest recente cijfers aan: in maart 2021 waren er 2.895 niet-werkende werkzoekenden. Dat is een stijging van 1.3% tegenover maart 2020. Daarbovenop komen de mensen die in tijdelijke werkloosheid zitten, in februari 2021 (meest recente cijfers) waren er in Aalst 2.775 mensen in tijdelijke werkloosheid. Tegelijkertijd zijn er tussen maart 2020 en maart 2021 17,9% minder vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld.

Aalsterse schepenen Katrien Beulens (Economie) en Sarah Smeyers (Sociale zaken) geloven in de gezamenlijke aanpak. "Heel wat bedrijven zoeken tevergeefs naar goede werkkrachten. Nochtans zijn de werkloosheidscijfers nog steeds hoog. Het komt er dus vooral op aan om juiste werkkrachten naar openstaande jobs te begeleiden. We willen via dit platform de werkloosheidscijfers doen dalen", zeggen ze.

Freddy Van Malderen, directeur van VDAB Oost-Vlaanderen: "Als je spreekt over de arbeidsmarkt, moet je het, naast werk, ook hebben over huisvesting, mobiliteit, onderwijs, economie en welzijn. Met dit arbeidspact bundelen we alle krachten en expertise op het lokale niveau. We gebruiken het stedelijke netwerk als hefboom om de werkzaamheidsgraad in Aalst duurzaam te verhogen. Aan dit pact hangt ook een heel concreet actieplan waarvan we de resultaten monitoren. Het komt er dus op aan om gestalte te geven aan de slogan Samen sterk voor werk!"

Freddy Van Malderen - directeur vdab oost-vlaanderen - RUTGER LIEVENS

Inhoud ↑