300.000 kinderen zullen al vandaag hun schooltoeslag ontvangen. Dat is een week vroeger dan vorig jaar.

De schooltoeslag is de financiële steun voor gezinnen met schoolgaande kinderen en een laag inkomen. “Elk jaar opnieuw wordt voor alle kinderen die naar een Nederlandstalige kleuter-, lagere of secundaire school in Vlaanderen of Brussel gaan, onderzocht of ze recht hebben op schooltoeslag”, zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). “Dat we nu voor 300.000 leerlingen die schooltoeslag al vóór de start van het schooljaar kunnen uitbetalen, is een grote troef, zeker in tijden waarin inflatie en energiekosten de pan uitswingen.”

Crevits schat dat in totaal zowat een half miljoen kinderen recht hebben op de toeslag. De resterende uitbetalingen volgen in september, oktober en november, telkens op het einde van de maand. De minister wijst er nog op dat de aanvraag voor de toelage tot vijf jaar geleden nog op papier moest gebeuren, maar nu voor zo goed als alle kinderen automatisch gebeurt. (jvr)