In kleuterschool 'De Knuffel' in het West-Vlaamse Emelgem betaal je 3 euro per dag als je kinderen hun eigen lunch opeten tijdens de middagpauze. Die 'boterhammentaks' kost de ouders zo'n 430 euro per jaar.

Betalen om je boterhammen te mogen opeten: in steeds meer Vlaamse scholen, vooral in het kleuter- en lager onderwijs, is de praktijk ingeburgerd. Vroeger werden voor het middagtoezicht leerkrachten ingeschakeld, nu worden vaak externen aangetrokken die met geld uit de schoolkas worden betaald. Soms gaat het om vrijwilligers of gepensioneerden, maar er staat altijd een minimale vergoeding tegenover, die dus vaak doorgerekend wordt. "Wij moeten hier extra personeel voor aannemen, want onze leerkrachten kunnen we er niet toe verplichten", zegt de directeur van De Knuffel.

Volgens onderwijsminister Crevits (CD&V) mogen scholen zelf bepalen welke vergoeding ze vragen, zolang die "redelijk" is en "in overeenstemming met de gemaakte kosten". De meeste scholen rekenen 'maar' 1 of 1,5 euro per dag aan, maar soms loopt de rekening dus een stuk hoger op. De vzw SOS Schulden op School vindt dat de factuur voor middag-toezicht moet worden afgeschaft. (MAC)