Er zijn op de website van de VDAB momenteel 755 vacatures voor leerkrachten: 455 in het secundair onderwijs, 270 in het basis- en kleuteronderwijs en 30 in het buitengewoon secundair onderwijs. Na de kerstvakantie vallen leerkrachten vaak uit door ziekte of ze gaan op zwangerschapsverlof.

Het lerarentekort na de kerstvakantie is een terugkerend probleem. Vorig jaar in januari waren er zelfs meer dan 900 leerkrachten te kort. De scholen hopen dan ook dat de regering het probleem structureel aanpakt. In sommige scholen wordt nu zelfs een beroep gedaan op gepensioneerde leerkrachten.

Die oplossing ligt in lijn met het ballonnetje dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) deze zomer opliet om gepensioneerde leerkrachten weer (deeltijds) voor de klas te halen om het lerarentekort op te lossen. Grotere leerlingenaantallen en het toegenomen aantal leraars dat met pensioen gaat, zorgt al jaren voor een groeiend tekort.

(MIM)

Inhoud ↑