Bijna 800 doctoraatsstudenten krijgen een verlenging van hun beurs. Hun onderzoek werd verstoord of vertraagd door de coronacrisis. Vlaams minister van Innovatie en Wetenschap Hilde Crevits (CD&V) trekt 2,4 miljoen euro uit om de beurs van de betrokken studenten met enkele maanden te verlengen.

De coronacrisis heeft veel onderzoeksactiviteiten van doctoraats-studenten verstoord of vertraagd. Labowerk kon niet altijd doorgaan, bibliotheken en archieven waren gesloten en doctoraatsstudenten in de biomedische sector moesten helpen op de covidafdelingen van universitaire ziekenhuizen.

Vaak waren werken met online beschikbare data, het herschikken van de planning of de bijsturing van de onderzoeksvragen geen optie om een project of mandaat binnen de voorziene termijn af te ronden.

Voor sommige onderzoekers komt de tijdige afronding van hun onderzoek in het gedrang. Anderen hebben de deadline niet gehaald. Het gaat vooral om onderzoekers wier laatste beursjaar vorig of dit jaar is. In totaal gaat het om 786 onderzoekers.

Om ze meer ademruimte te geven trekt Crevits 2,4 miljoen euro uit. Jonge onderzoekers kunnen op basis van een gemotiveerde aanvraag een verlenging van drie tot zes maanden krijgen.

 

Copyright © 2018 Mediafin. Alle rechten voorbehouden