Bijna achthonderd doctoraatsstudenten krijgen een verlenging van hun beurs. Vlaams minister van Innovatie en Wetenschap Hilde Crevits (CD&V) wil zo doctorandi tegemoetkomen wier onderzoek vertraging opliep door corona.

Zoals alle sectoren werd ook de academische wereld begin maart 2020 in snelheid gepakt door het coronavirus. De abrupte overgang naar noodgedwongen thuiswerk kwam voor heel wat doctoraatsstudenten ongelegen. Onderzoeksinstellingen, archieven en bibliotheken waren dicht, ook laboratoria bleven een tijdlang gesloten. Doctoraatsstudenten in de biomedische sector werden dan weer prompt ingeschakeld in huisartsenpraktijken, testcentra of de covidafdelingen van ziekenhuizen.

Het is dus geen verrassing dat volgens een bevraging van de KU Leuven 82 procent van de doctorandi vertraging opliep. De helft van de bevraagden liep minstens drie maanden vertraging op, voor 31 procent was dat minstens zes maanden.

Vooral zij die in de laatste fase van hun doctoraat zitten, vrezen daardoor hun werk niet op tijd klaar te krijgen. Normaal duurt een doctoraatsonderzoek vier jaar, daarna vervalt de financiering - en dus het inkomen van de doctorandus. Daarom richtten de universiteiten al meldpunten op voor doctorandi die financiering voor een verlenging wilden aanvragen. De universiteiten betaalden dat uit eigen zak.

De vrees was echter dat dat ten koste zou gaan van nieuwe potentiële onderzoekers. Daarom legt Vlaams minister van Innovatie en Wetenschap Hilde Crevits (CD&V) nu 2,4 miljoen euro bij vanuit de Vlaamse regering. Met die steun kunnen 786 doctoraatsstudenten op basis van een gemotiveerde aanvraag een verlenging van drie tot zes maanden krijgen.

Willy Verstraete, voorzitter van het Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), is opgetogen over de beslissing. "Doctoraatsstudenten zijn ook tijdens de voorbije moeilijke maanden het beste van zichzelf blijven geven. Dat neemt niet weg dat het voor velen moeilijk tot onmogelijk was om hun onderzoek te laten doorlopen. We zijn dan ook verheugd dat deze bijkomende steun onze mandaathouders een aantal maanden extra tijd te geeft om de geplande onderzoeken, die moeten leiden tot het behalen van hun doctoraat, succesvol af te ronden."

(JL)

Copyright © 2018 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden