Een arrest van het Antwerpse hof van beroep maakt het voor ouders moeilijker om een school voor de rechter te dagen als ze niet akkoord gaan met de beslissing van de klassenraad dat hun kind moet blijven zitten. Dat schrijft het Belang Van Limburg.

In 2012 vocht een Genkse leerlinge haar C-attest in het Sint-Jan Berchmanscollege aan. Ze trok met haar moeder vijf keer naar de Raad van State. Die dwong de delibererende klassenraad om het A-attest toe te kennen door het opleggen van een dwangsom van 1.250 euro per dag. In de beroepsprocedure over een schadevergoeding oordeelt het Antwerpse hof van beroep nu 'dat het niet de taak is van de Raad van State om zijn opvattingen over het slagen van een leerling in de plaats te stellen van de klassenraad', zegt de advocaat van de school.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is tevreden met het arrest. 'Dit is een duidelijk en autonoom standpunt van het hof waar ik blij mee ben. Het hof stelt vertrouwen in de klassenraden die de leerling het best kennen.'

De stap naar de rechtbank moet volgens Crevits de uitzondering blijven. De evaluatie van een leerling aan het einde van het schooljaar mag eigenlijk geen verrassing zijn. 'Goede communicatie tussen de school, de ouders en de leerling maakt dat een uitgereikt attest logisch is. Als ouders en leerlingen niet akkoord gaan, kunnen ze intern een beroepsprocedure starten.'

Inhoud ↑