Vlaanderen worstelt met de activering van tijdelijk werklozen. Minister van Werk Hilde Crevits zet in op opleidingen bij de VDAB of een tijdelijke andere job om hen te actief te houden. Maar daar zijn in de praktijk kanttekeningen bij te maken.

Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V) wil mensen die gedurende drie maanden minstens tien dagen per maand tijdelijk werkloos waren activeren. ‘Tijdelijke werkloosheid mag geen verloren tijd zijn’, zei ze maandag.

Omdat veel bedrijven door de coronacrisis in een lager tempo werken of zelfs gesloten zijn, telt ons land nog altijd duizenden tijdelijk werklozen. In de laatste drie maanden van 2020 waren 25.000 werk-nemers minstens tien dagen per maand tijdelijk werkloos. Wie dat is, wordt niet betaald door het bedrijf, maar krijgt een werkloosheidsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en zit thuis.

‘Intensief tijdelijk werklozen’lopen een verhoogd risico om in structurele werkloosheid verzeild te raken. Met opleidingen bij de VDAB of tijdelijk een andere job wil Crevits maken dat de tijdelijk werkloze zijn vaardigheden op peil kan houden. Ze ambieert dat de arbeidsbemiddelaar VDAB driekwart van die groep activeert, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Volgens Ludo Struyven, arbeidsmarktexpert bij het Onderzoeks-instituut voor Arbeid en Samen-leving (HIVA), zijn werkgevers niet happig om hun personeel tijdelijk af te staan. ‘Een grote meerderheid van tijdelijk werklozen blijft deeltijds aan het werk. Werkgevers hebben graag dat hun eigen werknemer stand-by blijft’, zegt hij. Bovendien heeft een bedrijf ook weinig aan een werknemer die het snel weer dreigt te verliezen.

Daarnaast lijkt het opleidingsaanbod van de VDAB te generiek om werknemers te wapenen voor een job in een andere sector. ‘Denk maar aan assertiviteitstrainingen, taal- ofExcel-cursussen. Die opleidingen zijn soms te breed’, vindt Sonja Teughels, arbeidsmarktspecialiste bij de werkgeversorganisatie Voka.

‘We komen snel in een bepaalde vrijblijvendheid terecht’, zegt Struyven. ‘Opleiden is geen doel op zich. Je moet dat inbedden in de functie die die werknemer zal uit-oefenen.’ Bovendien kan de VDAB niet meer doen dan tijdelijk werklozen aanschrijven om zich te registreren voor een opleiding. ‘Men zou de tijdelijk werkloze moeten verplichten zich meteen in te schrijven bij de VDAB’, zegt Teughels. Normaal zijn tijdelijk werklozen verplicht zich na drie maanden inactiviteit te melden bij de VDAB. Maar federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), die bevoegd is voor het arbeidsrecht, schortte die verplichting tot eind juni op.

Zowel Teughels als Struyven vindt dat een deel van de werknemers uit kwetsbare sectoren maar beternadenkt over een definitieve overstap naar een andere job. ‘Werk-nemers in de horeca of de reis- of eventsector moeten zich misschien afvragen wat de toekomst brengt’, zegt Struyven.

Het zijn sectoren waarin de kans groot is dat bij een afbouw van de steunmaatregelen een aantal bedrijven herstructureringen zal doorvoeren. Om te vermijden dat die werknemers in de werkloosheid belanden, kunnen ze maar beter klaargestoomd worden voor een nieuwe job, vinden arbeidseconomen. ‘Als je een carrièreswitch overweegt, is dit het moment’, zegt Struyven. ‘Maar je kan dit niet zonder de werkgever en de sectoren mee aan zet te brengen.’

Die werknemers zouden gemakkelijk aan de bak moeten raken in een knelpuntsector, zoals de zorg, het onderwijs of IT-bedrijven. De VDAB kan die overstap volgensTeughels faciliteren. ‘De VDAB kan opleidingen specifiek voor die knelpuntsectoren aanbieden’, zegt ze. Vlottere doorstroming gegevens tussen RVA en VDAB

Federaal minister van WerkPierre-Yves Dermagne (PS)garandeert voortaan een betere doorstroming van gegevens van wie tijdelijk werkloos is tussen de RVA en de VDAB.

De tijdelijk werklozen worden geregistreerd bij de federale RVA. Die speelde de gegevens tot nu toe maandelijks door naar de VDAB - een organisatie die door Vlaanderen wordt aangestuurd - en pas drie weken na afsluiten van de maand. Voortaan zou dat meteen na de registratie van de tijdelijk werkloze gebeuren. De VDAB kan zo veel accurater tijdelijk werklozeneen opleidingsaanbod voorschotelen.

Arbeidsmarktexpert HIVA - Daan Bleus

Copyright © 2018 Mediafin. Alle rechten voorbehouden

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.