5 oktober was een uiterst belangrijke dag voor onze luchtvaart-, veiligheids- en defensie-industrie. Op vraag van Agoria vond een eerste, digitaal georganiseerde bijeenkomst plaats die door het kabinet van Vlaams Minister voor Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits georganiseerd werd. Onder leiding van haar kabinetschef Raf Suys heeft Agoria Vlaanderen, samen met de bedrijfsgroepen Agoria-FLAG en Agoria-BSDI en met vertegenwoordigers van de universiteiten, kenniscentra en overheidsinstanties, een eerste overleg gehouden.

Onderwerp van discussie was de steun die de Vlaamse overheid kan geven aan het veiligstellen van onze industrie en het bieden van een traject voor substantiële en duurzame groei.

Agoria deelde de visie van de bedrijfssectoren, en stond stil bij de specifieke noden op het vlak van innovatie, internationalisering en talent. VLAIO gaf inzichten m.b.t. zijn huidige ondersteuning aan de defensie en luchtvaartsector.

Het is intussen algemeen bekend dat de luchtvaart één van de zwaarst getroffen sectoren is sinds het begin van de corona-pandemie. Dit vertaalt zich uiteraard ook door naar de vliegtuigindustrie en met name naar bedrijven die georiënteerd zijn op de productie van passagiersvliegtuigen voor de burgerluchtvaart. In 2017 en 2018 waren de vooruitzichten voor deze markt buitengewoon rooskleurig. Intussen worstelen ze zich door één van de grootste economische crisissen. Tegelijk is echter de mondiale geopolitieke context gewijzigd en stijgen militaire uitgaven en investeringen in ruimtevaart wereldwijd.

De nieuwe trends in de verschillende segmenten van de luchtvaart- en defensie-industrie creëren ook nieuwe noden, dus opportuniteiten.

In het kader van de Europese Green Deal en Clean Aviation zullen er nieuwe vliegtuigprogramma's en motorenprogramma's opgestart worden, alsook de te ontwikkelen supply chain en support op de grond voor nieuwe brandstoffen en materialen. Deze programma's zullen traditionele bestaande technologieën integreren, maar ook nieuwe oplossingen vergen zoals digitalisatie, elektrificatie, batterij- en fuelcell technologie, micro- en nanotechnologieën, cybersecurity technologieën en circulaire, koolstofneutrale en waterstofgerelateerde technologieën.

In het kader van EU’s Strategische Autonomie en met behulp van het Europees Defensie Fonds worden diverse multinationale R&D-projecten opgestart die de Europese veiligheids- & defensie-industrie robuuster en performanter moeten maken zodat er een volwaardige defensie-technologische en industriële basis is die de EU en haar veiligheidsdiensten en strijdkrachten volledig autonoom kan voorzien en ondersteunen.

Al deze programma's zullen traditionele bestaande technologieën integreren, maar ook nieuwe oplossingen vergen zoals digitalisatie, elektrificatie, batterij- en fuelcell technologie, micro- en nanotechnologie, cybersecurity, big data, artificiële intelligentie, autonoom gedrag, hypersone technologie en circulaire, koolstofneutraal en waterstofgerelateerde technologieën.

Echter, de coronacrisis maakt de uitdaging alleen maar groter en de transformaties versnellen. Door het oprichten van deze taskforce, waarvoor wij de Minister uiterst dankbaar zijn, hopen wij in de komende weken snel resultaten te kunnen boeken. Tussentijds overleg in verschillende werkgroepen moet dit faciliteren.

Naast de specifieke inspanningen die Agoria Vlaanderen, samen met de Vlaamse regering doet voor de luchtvaart- en defensiesector, werd recentelijk ook het Vlaams Industrieforum opgericht onder het co-voorzitterschap van Minister-President Jambon en Viceminister-President Crevits. Binnen het Industrieforum komen ook de belangrijkste prioriteiten voor de industrie aan bod op vlak van innovatie, talent, internationalisering, energie en circulaire economie. Voor meer info, zie deze

https://www.agoria.be/nl/Agoria-opent-overleg-over-Vlaamse-steun-aan-luchtvaart-en-defensie-industrie

Inhoud ↑

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.