GEZINSENQUÊTE ILLUSTREERT MOEILIJKE BALANS TUSSEN WERK EN GEZIN

ARCHIEFOTO

Dag Allemaal kon als eerste de resultaten van de grote gezinsenquête inkijken. Vlamingen hechten steeds meer belang aan een gezonde balans tussen werk en gezin. Velen vinden echter dat ze weinig te tijd kunnen sterven met hun kinderen.

De grote gezinsenquête van de Vlaamse overheid dateert van 2021. Nu zijn ook de laatste resultaten bekend. Aan 9.000 gezinnen met kinderen werd gevraagd hoe zij het gezinsleven ervaren en welke steun ze nodig hebben om het te combineren met werk. Daaruit komen analytische cijfers naar voren. Va-

ders werken gemiddeld 43 uur per week, moeders 35 uur. Bijna één op drie geeft regelmatig een schoolactiviteit te missen. En amper een kwart kan elke dag aan de schoolpoort ophalen. 40 procent kan dit zelden of nooit, maar de ruimte om dit wel te kunnen.

MANTELZORG

'Wat mij ook opvalt, is de forse ontwikkeling van de mantelzorg', zegt Crevits. 'Dat aantal steeg in enkele jaren van 14% naar 25%. Het is belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen, ook omdat ze de zorgsector ontlasten.'

Gelukkig is er steeds meer flexibiliteit op de werkvloer. Zo geeft 73% aan dat ze op korte termijn een dag vrijaf kunnen nemen. De rolverdeling binnen het gezin blijft als vanouds, met moeders die veel meer zorgtaken op zich nemen. Al nemen steeds meer vaders die zorg delen over.

'De maatregelen tijdens de coronacrisis, met de naam thuiswerk, de klemtoon nog meer op een goede balans tussen gezin en werk', besluit Crevits. 'Vroeger was ik zelf tégen telewerk, maar ik ben overstag gegaan. Het geeft veel meer ademruimte. En het belangrijkste is toch dat het werk gedaan is.' N