Sinds de omvorming van het brugpensioen naar het SWT-stelsel (bovenop de werkloosheidsuitkering is er ook een bedrijfstoeslag) moeten de SWT-werklozen 'beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt'. Het is de bedoeling dat deze werkloze 58-plussers niet langer tot aan hun pensioen in de werkloosheid blijven, maar aangemoedigd worden om opnieuw een baan aan te nemen.

Maar de activering van de SWT'ers loopt helemaal niet vlot, blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open VLD) opvroeg bij de Vlaamse minister van Werk, Hilde Crevits (CD&V). Van de kleine achtduizend SWT'ers die er sinds 2016 in Vlaanderen zijn, gingen er amper 532 of 6,7 procent na verloop van tijd weer aan het werk.

Arbeidsmarktspecialist Stijn Baert (UGent) ziet daar verschillende verklaringen voor. 'Het is voor ouderen nog altijd moeilijk om een job te vinden. Alle praktijktesten wijzen ook uit dat er wordt gediscrimineerd op leeftijd omdat hun loon hoog is en werkgevers ook denken dat ze technologisch niet mee zijn en weinig flexibel zijn', zegt Baert.

Bovendien verdienen de SWT'ers door de combinatie van een werkloosheidsuitkering en een werkgeverstoeslag bijna evenveel dan vroeger, terwijl ze niet meer moeten werken. 'Je zou gek moeten zijn om er geen gebruik van te maken', zegt Baert. (fem)

Inhoud ↑