De stad Kortrijk slaat samen met huisartsen, tandartsen en andere zorgverstrekkers de handen in elkaar om in de wijk Drie Hofsteden een eerstelijnspraktijk voor kwetsbare mensen te openen. <<Daar kunnen artsen terecht voor patiënten die ook sociale noden hebben, terwijl het sociaal werk kwetsbare mensen kan begeleiden naar begeleidende medische zorg>>, zegt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (Vooruit).Peter Lanssens

Dat is (nog) een kloof tussen medische zorg en sociaal beleid blijkt uit een onderzoek van professor huisartsgeneeskunde Sara Willems van de Universiteit Gent. <<Iedereen wint bij een betere samenwerking. Én kwetsbare mensen die de weg niet vinden of nemen naar medische zorg én zorgverstrekkers die niet weten waar ze terecht kunnen voor patiënten met sociale noden>>, zegt Philippe De Coene. Het onderzoek door de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen in 2021 in Kortrijk stelt ook grote hoe in wijken, zoals Kortrijk Oost, huisartsen- en tandartspraktijken vaak geen nieuwe patiënten kunnen behandelen.

Veel nieuwkomers

Kortrijk organiseert een nieuwe samenwerking, pakket en logistiek, tegen dit najaar in de wijk Drie Hofsteden. Het is een buurt met veel alleenstaanden, veel mensen met een verhoogde tegemoetkoming, veel werkloosheid, veel ouderen en veel nieuwkomers. De eerstelijnspraktijk komt in het pand 'Den Bamboe' bij sociale flatgebouwen De Bildings. <<We zijn de sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk dankbaar om snel een goede huurovereenkomst op de rails te zetten>>, zegt Philippe De Coene.

In de eerstelijnspraktijk zal zeker een mondhygiënist zitten, in een samenwerking met tandartsen Ardennois en Veys. <<Mensen in individuele buurten gaan vaak te laat naar een tandarts omdat ze te weinig middelen hebben. Het is niet belangrijk, ook in het kader van levensverwachting en -duur. Wie slechte tanden heeft, krijgt andere gezondheidsproblemen zoals een verstoorde spijsvertering. Mondzorg helpt om korter op de bal te spelen en indien nodig door te verwijzen naar een tandarts. Zo kunnen we ook systematisch schoolkinderen van de vertraagde scholencampus Athena 3 Hofsteden van de school Sint-Jozef screenen>>, leg De Coene uit.

Multidisciplinair

Omdat een eerstelijnspraktijk pas goed draait met een multidisciplinaire insteek, is er in 'Den Bamboe' ook plaats voor een eerstelijnspsycholoog, een straatverpleegkundige en een vertegenwoordiging van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) West-Vlaanderen. En er zal een directe verbinding zijn met het naastgelegen wijkcentrum De Bildings. Waar woonzorgverleners, sociaal werkers en een ergotherapeut huizen.

<<We rollen deze aanpak ook uit om huisartsen te ontzorgen. Zij zien hoe er naast medische ook vaak sociale problemen zijn. Voorbeelden zijn ondervoeding, slechte behuizing... Huisartsen kunnen zo'n zaken straks aan de eerstelijnspraktijk signaleren, waar patiënten dan sociaal worden aangesloten. En lager kunnen sociaal werkers ook mensen doorverwijzen naar huisartsen. Dan worden patiënten ook patiënten. Er zal een zeer goede wisselwerking zijn. Want na jaren waar iedereen wat in zijn eigen loopgraaf zat, is de tijd nu rijp om met gezond verstand samen te werken>>, verduidelijkt een vastberaden Philippe De Coene.

Subsidie

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) erkent het belang van een eerstelijnspraktijk voor individuen in Kortrijk. Ze maakt een subsidie ​​van 250.000 euro vrij voor het proefproject. De stad Kortrijk maakt 100.000 euro vrij om de eerstelijnspraktijk in 'Den Bamboe' in te richten en geleverd per jaar ook 50.000 euro voor de exploitatie. Voor wie de eerstelijnspraktijk vanaf het najaarsbezoeken: er zal met een derdebetalersregeling gewerkt worden, met alleen te betalen remgeld van 1 euro (verhoogde tegemoetkoming) van 4 euro.

Huisartsen Nicolas Meirschaert en Peter Vannieuwenborg van huisartsenpraktijk Veemarkt — er komt een samenwerking met de eerstelijnspraktijk — zijn deel. <<Kinesitherapie, psychotherapie, logopedie, ondersteunende zorg... toegankelijker en bereikbaarder worden, voor mensen van alle rangen en standen. Een eerstelijnspraktijk kan gedeeltelijk helpen, ook om de mensen tot bij de juiste hulp te krijgen en tegelijkertijd armoede en sociale problemen aan te pakken. We geloven in het proefproject. Hopelijk kan deze aanpak snel naar nog meer buurten in Kortrijk uitgerold worden>>, zegt Nicolas Meirschaert.

PETER LANSSENS