Sint-TruidenPsychiatrisch ziekenhuis Asster krijgt de eerste ziekenhuisschool van Limburg. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft voor die secundaire school het licht op groen gezet.

Asster vraagt al heel lang om zo'n school. “We waren tot nu toe de enige provincie zonder ziekenhuisschool”, zegt Kris Lemmens, zorgmanager van psychiatrisch ziekenhuis Asster. “Om diverse redenen. Meestal is zo'n school gelinkt aan een universitair ziekenhuis.”

Maar Limburg heeft geen universitair ziekenhuis, dus kon er ook geen ziekenhuisschool worden opgericht. “Het M-decreet zette de deur op een kier, maar die was niet breed genoeg, want je moet voldoende leerlingen hebben. Daarom werken we nu samen met de Alexianen in Tienen.”

Die hadden al een ziekenhuisschool, onderdeel van het universitair ziekenhuis Gasthuisberg. “De school in Tienen wordt nu een vestigingsplaats van Asster, en zal dus over twee provincies verspreid liggen. Zo kunnen we in het totaal onderwijs organiseren voor 48 jongeren. Een naam hebben we ook al: de Radar.”

Kleinere groepjes

Jongeren die in Asster worden opgevangen, volgen er momenteel ook les. “Nu krijgen we maar subsidies voor 1,75 voltijdse leerkracht voor 31 leerlingen. We trekken dat op met het budget voor ons verplegend personeel, waardoor we 2,5 voltijdse leerkrachten inzetten. Door de erkenning als ziekenhuisschool krijgen we subsidies voor acht leerkrachten. We kunnen voortaan jongeren in kleinere groepjes begeleiden. Want iedereen zat samen: zowel voor leren lezen als voor de les fysica.”

Jongeren blijven zo'n 3 à 6 maanden in de psychiatrie, in die periode loopt hun opleiding gewoon door. “Als ziekenhuisschool hebben we een apart statuut. De leerlingen blijven tegelijkertijd ingeschreven in de thuisschool, waar we ook mee samenwerken.”

Asster beschikt in het totaal over 31 plaatsen voor jongeren die kampen met psychiatrische, emotionele of gedragsproblemen. Net als andere instellingen zitten ze opgescheept met een wachtlijst van 3 à 6 maanden. Voor dringende situaties is er wel crisisopvang.

In Vlaanderen zijn er in het totaal zeven ziekenhuisscholen in het basisonderwijs en zes in het secundair. Vorig jaar volgden 350 leerlingen uit het basisonderwijs en 440 leerlingen uit het secundair les in een ziekenhuisschool.

Liliana CASAGRANDE

Inhoud ↑