Zowat een half miljoen kinderen in Vlaanderen hebben recht op een 'schooltoeslag'. De toekenning en ­uitbetaling verloopt automatisch.

Eerst dit: verwar de schooltoeslag niet met de schoolbonus. Elk kind dat in de maand ­juli recht had op het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag), kreeg in de voorbije maand augustus een schoolbonus (ook wel schoolpremie genoemd) uitbetaald. De Vlaamse overheid noemt het een 'duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar'.

Het bedrag van de schoolbonus hangt af van de leeftijd van het kind en varieert van 21,23 euro voor peuters tot 63,67 euro voor 18-plussers. De schoolbonus wordt automatisch toegekend. U moet hiervoor geen aanvraag doen.

Daarnaast is er, voor gezinnen met een ­beperkt inkomen, ook het systeem van de schooltoeslag, de opvolger van wat voorheen de 'studiebeurs' heette.

Anders dan de schoolbonus is de schooltoeslag alleen bestemd voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs (plus HBO5 Verpleegkunde).

Om in aanmerking te komen voor de schooltoeslag, moet het gezin aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het toegekende ­bedrag hangt af van de hoogte van het ­gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs dat de kinderen volgen. Ook deze schooltoeslag wordt automatisch ­toegekend en uitbetaald.

Opgelet, voor leerlingen in het hoger ­onderwijs bestaat er nog altijd een systeem van studietoelagen. Die zijn losgekoppeld van het Groeipakket en moeten wel nog zelf aangevraagd worden bij het departement van Onderwijs.

Uitbetaling in schijven

Zo'n 300.000 kinderen hebben de uitbetaling van de schooltoeslag dit jaar al eind ­augustus ontvangen, een week vroeger dan normaal (in begin september). Volgens Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) moet die vervroegde uitbetaling ­ouders met een beperkt inkomen helpen om de eerste schoolkosten te kunnen dragen.

De resterende uitbetalingen - voor nog eens zo'n 200.000 kinderen - volgen in de maanden september, oktober en november, telkens op het einde van de maand.

Waarschuwing: u ontvangt niet altijd de schooltoeslag voor al uw kinderen tegelijk. De instelling die uw Groeipakket uitbetaalt, moet eerst alle gezinsgegevens verzamelen. De uitbetaling kan dus in verschillende schijven gebeuren wanneer u meerdere ­kinderen hebt. Kreeg u bijvoorbeeld al een toeslag voor uw jongste kind, maar nog niet voor uw oudste? Panikeer dan niet.

Tot vijf jaar geleden moesten de gerechtigden op een 'studiebeurs' (nu: school­toeslag) een behoorlijk complexe aanvraagprocedure doorlopen. Die tijd is voorbij. Nu krijgen alle betrokken gezinnen en kinderen de toeslag automatisch uitbetaald. Wie de schooltoelage ontvangt, krijgt daarvan een melding op de Vlaamse overheidswebsite mijnburgerprofiel.be (aan te melden via ­Itsme of e-idkaart).

Het bedrag van de schooltoeslag varieert, maar bedraagt nooit minder dan 107,7 euro voor een kleuter, 125,41 euro voor een kind in het lager onderwijs en 203,70 euro voor een kind in het voltijds secundair onderwijs. De berekening ervan is gebaseerd op het ­gezinsinkomen. Voor dit schooljaar dienen de inkomsten uit het jaar 2020 als basis.

Naast het inkomen wordt ook een puntenschaal gebruikt, op basis van de samenstelling van het gezin.

Meer details over de bedragen en voorwaarden van de schooltoeslag vindt u op de overheidswebsite groeipakket.be.

Johan Rasking