Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) doet een nieuwe poging om wie langdurig technisch werkloos is door corona tenminste een opleiding te laten volgen. De VDAB zal een kwart van hen - diegene uit de moeilijkste sectoren - opnieuw contacteren én ook aan de werkgevers vragen om hun personeel een duwtje in de rug te geven.

De VDAB zal vanaf woensdag 10.000 werkgevers contacteren, met de vraag om hun personeel dat tijdelijk werkloos is te stimuleren om een opleiding te volgen. Een week later zullen ook de werknemers in kwestie gecontacteerd worden. Dat laat Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) weten. In totaal zullen 30.859 mensen die meer dan 10 dagen per maand technisch werkloos zijn door corona en werken in een sector waar voorlopig weinig zicht is op verbetering opnieuw gecontacteerd worden door de VDAB, met de vraag om een opleiding of een tijdelijke job te overwegen.

Deze keer krijgen ze geen algemene mail of een vraag om in pakweg de fruitpluk te helpen of een zorgopleiding te volgen: de VDAB heeft samen met vakorganisaties een passender aanbod per sector uitgewerkt. Concreet zal iemand die tijdelijk werkloos is uit de horecasector een aanbod krijgen van VDAB-opleidingen rond voedselveiligheid of een versnelde opleiding tot kok of kelner. In de toeristische sector kan het bijvoorbeeld om taalopleidingen gaan. Wie normaal in een andere sector actief is, maar ook meer dan 10 dagen per maand werkloos thuis zit, krijgt algemenere opleidingen voorgeschoteld die in eender welke job van pas komen.

Zoveelste poging

Het is al de zoveelste poging van Crevits om tijdelijk werklozen te activeren, en tot nu toe boekte ze relatief weinig succes. Zo zijn er nog altijd maar 3.039 van de 110.283 tijdelijk werklozen geregistreerd bij de VDAB, al is zo'n registratie niet nodig om een online opleiding te volgen. Tijdelijk werklozen zijn, in tegenstelling tot 'gewone' werklozen, dan ook tot niets verplicht. Crevits is wel in overleg met haar federale ambtsgenoot Pierre-Yves Dermagne (PS) om te bekijken of die registratie bij de VDAB niet verplicht kan worden voor wie meer dan 10 dagen per maand tijdelijk werkloos is. Ook een uitbreiding van de opleidingsplicht kan helpen, klinkt het.

Of de mailtjes van de VDAB deze keer tot actie zullen leiden? Arbeidsmarktspecialist Jan Denys (Randstad) vindt alvast dat de VDAB het beter aanpakt dan een maand geleden. "Hun eerste initiatieven waren veel te algemeen en niet goed voorbereid, maar men moest ook improviseren, natuurlijk. Het is belangrijk dat ze selectief zijn en focussen op mensen die allicht nog lang tijdelijk werkloos zullen zijn. In veel gevallen zal het niet evident zijn om hen naar een tijdelijke job te leiden. Inzetten op sectorspecifieke opleidingen is dus een goede zaak, zeker als men die ook nog eens aftoetst met de werkgever."

Tijdverdrijf

Volgens Denys zal het nu vooral belangrijk zijn dat de VDAB goed evalueert of de opleidingen ook nuttig geweest zijn voor de mensen die ze gevolgd hebben. "Dat mis ik tot nu toe: we weten altijd wel hoeveel mensen hebben deelgenomen, maar niet wat ze er zelf van vonden. Zijn ze ermee geholpen? Het mag geen tijdverdrijf zijn."

Crevits benadrukt dat het inderdaad de bedoeling is om een deel nadien telefonisch te contacteren.

ASTRID ROELANDT

Inhoud ↑