Minister Hilde Crevits (CD&V) stelde het jaarlijkse biorapport voor bij Inagro in Beitem. Daaruit blijkt dat de Vlaming tijdens de coronacrisis meer bioproducten is gaan kopen.

Vlamingen kochten in het coronajaar 2020 voor 350 miljoen euro aan bioproducten, een stijging van veertien procent in vergelijking met 2019. Het aantal biolandbouwers nam ook toe met zes procent. “We weten dat corona de consument ertoe heeft aangezet om via de korte keten te kopen waar een kwart van het aanbod biologisch is. In Vlaanderen blijven we vol ambitie werken aan een sterkere biosector. Ook in het nieuwe Europese landbouwbeleid krijgt de biologische landbouw de volgende jaren een duidelijke plaats”, zegt minister Hilde Crevits (CD&V). Dat het biorapport in West-Vlaanderen werd voorgesteld is niet onverwacht: van de 593 biologische landbouwbedrijven liggen er 146 in onze provincie.

Landschap

Tijdens haar bezoek aan het onderzoekscentrum Inagro stelde de minister ook een nieuwe steunmaatregel voor. Landbouwers die investeren in landschapselementen en in maatregelen voor water- of bodembeheer kunnen rekenen op extra steun. “Ik denk aan de aanplanting van bomen of hagen en de aanleg van poelen en waterbekkens. Ook bijenhotels en nestkasten zijn in de lijst opgenomen. Via de website van het departement landbouw en visserij lv.vlaanderen.be kan alle informatie hierover teruggevonden worden. (bfr)

 

Copyright © 2018 Mediahuis. Alle rechten voorbehouden