De kritiek op CD&V zwelt aan nadat de partij een brief stuurde naar alle Vlaamse schooldirecties. Daarin nodigen de christen- democraten zichzelf uit in de klas om het gevoerde klimaatbeleid uit de doeken te doen. “Politieke recuperatie én niet toegelaten”, zegt NVA-onderwijsspecialist Koen Daniëls.

“Onze vraag aan u, als directie van de school, is of onze parlementair een uurtje van de lestijd kan krijgen om alzo de leerlingen van het vijfde en zesde jaar gehoor te geven.” Zo eindigt de brief die CD&V naar alle schooldirecties stuurde. Met in bijlage een overzicht van de parlementairen die de directeurs kunnen contacteren, gsm-nummers incluis.

De brief is een antwoord van CD&V op de wekelijkse klimaatmarsen van spijbelende scholieren. De partij zegt begrip te hebben voor hun visie, maar vindt tegelijk dat leerlingen op een schooldag achter hun lessenaar horen.

De directeurs kregen de brief al ruim een week geleden, maar pas nu komt er kritiek. Dirk Draulans was de eerste om de zet in een opiniestuk op de website van Knack politieke recuperatie te noemen. Al snel volgden sneren vanuit Vlaams coalitiepartner N-VA. “In die brief staat dat CD&V het beleid wil laten toelichten door parlementsleden uit de provincie en niet door de klimaatspecialisten van de partij”, zegt N-VA-parlementslid Koen Daniëls.

“Duidelijke politieke recuperatie in de aanloop naar de verkiezingen dus. Bovendien is dit een schoolvoorbeeld van politieke propaganda op school. Dat mag niet, en al zeker niet tijdens de sperperiode voor de verkiezingen.” Die sperperiode van vier maanden voor de Vlaamse verkiezingen op 26 mei ging in januari van start.

Daniëls verwijst naar regelgeving die bepaalt dat politieke activiteiten op school verboden zijn. Dat mag enkel na de schooluren en buiten de sperperiode. Politieke debatten daarentegen zijn altijd toegelaten.

Volgens Wouter Beke, voorzitter van CD&V, was dat ook de bedoeling van de brief. “Een aantal scholen heeft gezegd dat ze het politieke debat op school willen voeren. Dat kan dus ook met andere partijen zijn”, zei hij in De Zevende Dag. Eén school in Oost-Vlaanderen ging intussen in op het aanbod.

Volgens Daniëls zou de kwestie vervelend kunnen uitdraaien voor onderwijsminister Hilde Crevits, ook van CD&V. “De commissie Zorgvuldig Bestuur van het departement onderwijs ziet heel sterk toe op politieke propaganda”, zeg hij. “Mocht iemand van de ouders of de school een klacht indienen, dan moet haar eigen administratie iemand van CD&V op de vingers tikken. Ik denk niet dat ze daar gelukkig mee zou zijn.” (jvde)

Inhoud ↑