CD&V schuift voormalig Vlaams minister Joke Schauvliege naar voren als kandidaat voor het Grondwettelijk Hof.

Schauvliege liep al langer in beeld om Trees Merckx-Van Goey, die met pensioen gaat, op te volgen als rechter bij het Grondwettelijk Hof, want het zitje bleef in handen van de christendemocraten. Maar CD&V-voorzitter Joachim Coens liet niet in zijn kaarten kijken.

Woensdag moesten de ­officiële kandidaturen binnen zijn bij de Senaat. Daaruit blijkt dat voor­malig Vlaams minister Joke Schauvliege en oud-Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune naar voren worden geschoven om rechter te worden, berichtte De Standaard.

Het lijkt een beetje op een troostprijs voor Schauvliege, nadat ze als Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw in februari 2019 had moeten opstappen. Voor een publiek van landbouwers had ze beweerd dat de klimaatmarsen het gevolg waren van een complot en dat de Staatsveiligheid haar dat had verteld. Dat bleek niet waar te zijn.

Schauvliege werd ondanks een goed persoonlijk resultaat bij de verkiezingen van mei 2019 niet meer opgevist. Bij de vorming van de Vlaamse regering circuleerde al wel het gerucht dat Schauvliege, die nu in het Vlaams Parlement zetelt, naar voren zou worden geschoven voor het Grondwettelijk Hof.

Op de longlist met de kandidaat-­rechters stonden niet veel namen. Het moest een vrouw zijn, omdat anders de wettelijke genderverhoudingen in het Grondwettelijk Hof zouden worden overtreden. Het moest om iemand gaan die vijf jaar parlementaire ervaring had en ouder is dan 40 jaar. Het kwam bovendien aan CD&V toe de voordracht te doen. En hoewel het niet wettelijk wordt vereist, is de veiligste keuze iemand met een rechtendiploma. Het ontbreken daarvan was een van de redenen waarom destijds de kandidatuur van de Ecolo-politica Zakia Khattabi sneuvelde.

Dat beperkte het lijstje tot amper een goede tien kandidates, van wie sommigen alleen in theorie in aanmerking kwamen. Zo had het verbaasd als CD&V voormalig Europees commissaris Marianne Thyssen naar voren had geschoven, die afscheid heeft genomen van de politiek. Op papier had de partij ook voor de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berkx kunnen kiezen. Hilde Crevits werd bij de steile start van haar ­politieke carrière dan weer zo snel ­minister dat ze nooit vijf jaar in het parlement zat.

Andere namen die aan de voorwaarden voldeden, waren de huidige parlementsleden Karin Brouwers en Katrien Schryvers, de burgemeesters Liesbeth Van der Auwera (Bree) en Veerle Heeren (Sint-Truiden) of de schepenen Griet Smaers (Geel) en Ann Christiaens (Tongeren).

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit twaalf leden, van wie er zes uit de magistratuur of de academische wereld komen en zes voormalige parlementsleden zijn. De politieke partijen mogen om de beurt een voordracht doen, waar zich vervolgens in het parlement - deze keer de Senaat - twee derde van de parlements­leden achter moet scharen.

Om die reden schuift CD&V twee kandidates naar voren. Het is al eens gebeurd dat de Senaat een kandidaat-rechter van de christendemocraten wegstemde, toen Mia De Schamphelaere door sommige senatoren als te ethisch-conservatief werd beschouwd. Het werd toen Merckx-­Van Goey.

Als Schauvliege naar het Grondwettelijk Hof verhuist, betekent dat een electorale aderlating voor CD&V in Oost-Vlaanderen, waar ze lange tijd zowat het enige echte stemmenkanon van de christendemocraten is geweest. De essentie CD&V schuift gewezen Vlaams minister Joke Schauvliege naar voren als nieuwe rechter van het Grondwettelijk Hof.

Dat lijkt een troostprijs omdat ze na de verkiezingen van 2019 niet meer werd opgevist.

Door de vele voorwaarden voor het mandaat konden de christendemocraten slechts kiezen uit een ­beperkt aantal kandidaten.

Dieter Dujardin - Wim Van de Velden en Bart Haeck

Inhoud ↑