In een commercieel woonzorgcentrum werkt een vijfde minder personeel per honderd bewoners dan bij de publieke collega's. Dat betekent dat de werkdruk daar ook hoger ligt. Met als extreme uitwassen de wantoestanden zoals in de instellingen van de Orpea-groep.

“Er is meer personeel nodig om de werkdruk voor het personeel in de ouderenzorg te verlagen en om goede zorg te garanderen”, zegt Vlaams Parlementslid Lise Vandecasteele (PVDA). Zij vroege cijfers van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) over de personeelsbezetting in de woonzorgcentra. Daaruit bleek dat de commerciële woonzorgcentra gemiddeld nog altijd onderbezet zijn in vergelijking met de publieke instellingen.

Per honderd inwoners werkt bij een commercieel woonzorgcentrum 37 werknemers zorgpersoneel in 2022. Dat is één werknemer meer in vergelijking met het jaar ervoor. Maar nog altijd een pak minder dan de 43 per honderd bewoners bij een vzw-rusthuis (twee meer dan in 2021) en 45 per honderd in een publiek woonzorgcentrum (ook één meer dan het jaar voordien). Op die manier blijft het verschil eigenlijk gelijk.

Criteria gelijk

“En dat terwijl je voor een commercieel woonzorgcentrum gemiddeld 273 euro per maand meer betaalt”, zegt Vandecasteele. “Tegelijk merk je dat het op het vlak van zorgkwaliteit vaker fout loopt bij commerciële ketens. Zestien van de 28 woonzorgcentra op de zwarte lijst van de zorginspectie zijn commercieel uitgebaat.”

Met als extreem voorbeeld de Franse keten Orpea, waar Crevits zich serieus zorgen over maakt. De groep staat internationaal in het oog van de storm over verregaande verwaarlozing van bewoners en financiële perikelen. Ook in Vlaanderen is het van dat: zeven van de 23 vestigingen staan ​​onder verhoogd toezicht.

Gedelegeerd bestuurder Johan Staes van Vlozo, de koepel van de privéwoonzorgcentra, wil er niet van horen dat de zorgminder in de privé zou zijn. Hij wijst erop dat de personeelscriteria over de hele sector gelijk zijn. “Er is zelfs extra financiering voor meer personeel dan het minimum aan te werven”, zegt hij. “Dat probeert iedereen dus te doen. Eenvoudig is dat niet, veel vacatures in de zorg raken niet ingevuld.”

Wel is het zo dat publieke instellingen meer personeel nodig hebben om de boel draaiende te houden. “Daar krijgt het personeel 42 dagen verlof per jaar, in de privé - maakt niet uit waar - is dat maar 26 dagen”, zegt Staes.

Al is dat natuurlijk geen goed nieuws voor de werkdruk van het zorgpersoneel.

“Dit kost tijd”

Minister Crevits vraagt ​​vooral om geen overhaaste conclusie te trekken. In maart 2021 is een groot akkoord gesloten met de zorgsector om de tewerkstelling op te krikken. "Deze cijfers gaan over de periode tussen juli 2021 en juni 2022. De extra tewerkstelling zit daar nog niet in, die extra vacatures gevormd kost tijd."

Wel wijs de minister erop dat de Vlaamse regering een batterij aan maatregelen heeft genomen. Van de inzet van muziektherapeuten en andere diploma's om het leven in de centra prettiger te maken tot opleidingstrajecten op de werkvloer. "We doen er alles aan om een ​​baan in de zorg in het algemeen aantrekkelijker te maken." (agie, mv)

agy, mv