ANTWERPEN. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits reageert tevreden op een arrest van het Ant werpse hof van beroep in de zaak rond een Genkse leerlinge die haar C-attest had aangevochten. Het hof floot de Raad van State terug, die de leerlinge gelijk had gegeven. Het oordeelde dat de klassenraad het slagen van een leerling beoordeelt, en niet de Raad van State. «Een duidelijk autonoom standpunt van het hof waar ik blij mee ben», aldus Crevits. In 2012 vocht een leerlinge haar C-attest aan het Genkse Sint-Jan Berchmanscollege aan. De Raad van State dwong de klassenraad om het A-attest toe te kennen op straffe van een dwangsom van 1.250 euro per dag.

Inhoud ↑