BRUSSEL Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v, foto) keurt 111 extra initiatieven goed die toegankelijke hulp (RTH) leveren aan mensen met een handicap. verbondenheid komt er meer hulp voor personen met een handicap, over alle mogelijke groepen heen. Het gaat over een pilotfase om het huidige RTH-beleid te vernieuwen naar ondersteuning die snel inzetbaar, flexibel, laagdrempelig en nabij is en nog meer focus legt op de ondersteuning van de persoon. "We stellen namelijk vast dat RTH voor veel mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben een verschil maakt en dat het ook het netwerk rond de persoon die zorg nodig heeft deels ontlast heeft", zegt Crevits. «Ik ben er ook van dat RTH-mensen met een handicap kunnen ondersteunen zodat ze een betekenisvolle en zichtbare rol kunnen opnemen in de samenleving.