Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) start de procedure tot sluiting voor de vestigingen van Triamant. Volgens haar is er sprake van een illegale uitbating van een zorgvoorziening. Maar wat is er dan precies illegaal? En dreigen de nog aanwezige bewoners op straat te landen?

Wat is de procedure tot sluiting?

De procedure tot sluiting is de zwaarste mogelijke sanctie voor zorgvoorzieningen. Sinds 2019 zijn er nog maar zeven effectief gesloten. Het gaat om vier woonzorgcentra (waarvan twee illegaal) en drie groepen van assistentiewoningen (waarvan één illegaal). De situatie van Triamant is erg specifiek, gevolgd door zorgbehoevenden en verspreid wonen in verschillende woningen. Minister Crevits wil de situatie in kaart brengen en voor elke zoekende bewoner afzonderlijk een passende oplossing.

Twee kandidaat-overnemers voor Triamant in Velm: “Bewoners mogen vertrekken als ze willen”

Bewoners van Triamant in Velm leven tussen hoop en vrees: “Moeten we nu nog betalen?”


Kunnen de bewoners nog op de site blijven?

ja. De bewoners moeten alleen vertrekken indien ze in hun huidige woning niet de vereiste zorg krijgen om veilig zelfstandig te wonen. Wie blijft, moet goed beseffen dat hij of zij niet in een woonzorgcentrum of assistentiewoning zit, maar wel in een privéwoning. De facto is er dus geen enkel verschil met huren op de particuliere huurmarkt.

Waarom is de werking van Triamant illegaal?

Voor een antwoord op die vraag moeten we terug naar 2009. In dat jaar kregen groepen van assistentiewoningen en herstelverblijven de keuze: totdat ze zich geaccepteerd hebben, zich volledig aan het ontwikkelen zijn. Erkende assistentiewoningen moeten zich aan een aantal voorwaarden houden, zoals de aanwezigheid van een woonassistent, een noodoproepsysteem en ontmoetingsruimte. De Zorginspectie onder voorwaarden. Erkende assistentiewoningen zijn aantrekkelijker voor kopers. Zij betalen slechts 12 in plaats van 21 procent btw en de aankoop is vrijgesteld van onroerende voorheffing. Heel wat assistentiewoningen markeren echter 'aangemeld'. In Limburg was dat in 2017 zo'n 10 procent, zo bleek uit een ING-studie.

Algemeen van faillissement Triamant is nakend, parket start onderzoek

(lees verder onder de foto)


De optie zorgde voor verwarring en een wildgroei aan initiatieven. Daarom werd de onderscheiding in het Woonzorgdecreet van 2019 opgeheven. Aangemelde assistentiewoningen kregen tot eind 2021 de tijd om een ​​erkenning aan te vragen. Deden ze dat niet, dan moeten ze stoppen met de uitbating van assistentiewoningen. Tot eind vorig jaar golden er overgangsmaatregelen, maar sinds dit jaar is het dus verboden om woningen op de markt te plaatsen als assistentiewoningen zonder erkenning. Men mag in dat geval enkel verhuren volgens de regels van het Vlaams Woninghuurdecreet.

Triamant koos ervoor om geen erkenning te vragen en zette de uitbating van de assistentiewoningen vanaf 1 januari 2022 op papier stop. Maar uit vaststelling ter plaatse blijkt dat delen van de voorziening nog altijd voldoen aan de kenmerken van assistentiewoningen. Met andere woorden: Triamant baatte dit jaar assistentiewoningen uit zonder erkenning, wat illegaal is.

Is Triamant de enige groep van assistentiewoningen zonder erkenning die nog actief is?

De redactie van Het Belang van Limburg ontving deze week nog een melding over een niet-erkende groep van assistentiewoningen in Hasselt. Die blijkt inderdaad niet voor te komen op de lijst met erkende vestigingen, maar staat in brochures wel op die manier in de markt. Ook andere bronnen bevestigen “dat er nog cowboys actief zijn”. Hoeveel aangemelde voorzieningen in 2021 een erkenning aangevraagd hebben en hoeveel niet, is niet duidelijk.

Thomas Jansen