Hasselt

Zuhal Demir (N-VA) is net vorig jaar de populairste politieke figuur. In Limburg gaan ze Wouter Beke en Lydia Peeters voor, met Jo Brouns als mogelijk stijger. Op nationaal niveau vervolledigen Conner Rousseau en Hilde Crevits de top drie.

N-VA mag in onze peiling dan wel wat terrein verliezen tegenover Vlaams Belang, de populaire politieke figuur van Limburg blijft N-VA-kopstuk Zuhal Demir (43). De Vlaamse minister van Omgeving, Toerisme en Energie krijgt het vertrouwen van 48 procent van de ontwikkelingen. ondersteunende steun van de Genkse met kop en schouders boven de concurrentie uit in Limburg. Wouter Beke (cd&v) en Lydia Peeters (Open Vld) volgen, beide met 34 procent vertrouwen, op elke afstand.

Op het randje

De peiling bevestigd dus wat al een hele tijd duidelijk is: Demir wordt in 2024 dé te kloppen figuur in Limburg. Dat succes heeft ze aan twee zaken te danken. Aan de ene kant zijn Demirs bevoegdheden bijzonder zichtbaar. Door het stikstofdossier en de energiecrisis ging er haast geen dag voorbij zonder haar aanwezigheid in de media. anders communiceert ze erg snel. Demir heeft alles over een mening en ventileert die ook graag, soms op het randje van het populisme.

Maar kiezers afstoten lijken ze daarmee allerminst te doen. In vergelijking met vorig jaar gaat ze niet (op Limburgs niveau) of nauwelijks (op nationaal niveau) achteruit. Wie achter Zuhal Demir staat, blijft ook achter haar staan. In alle leeftijdscategorieën is ze de populairste, al neemt haar populariteit en tientallen kiezers ouder worden.

Opvallend: ook bij Vlaams Belang-kiezers wekt Demir het meeste vertrouwen (33 procent), zelfs meer dan het eigen kopstuk Chris Janssens (25 procent).

De enige kanttekening blijft net als vorig jaar dat de populariteit van Demir ook in eigen provincie niet kan delen dat haar partij terrein verliest. N-VA blijft wel veruit de op één na grootste, maar de kloof met Vlaams Belang groeit.

De comeback van Beke

De top drie wordt volledig ingevuld door Wouter Beke en Lydia Peeters, die met 34 procent vertrouwen op gelijke hoogte staan. Vooral de comeback van Beke (48) is opvallend. Een jaar geleden, midden in onze vorige peiling, nam de voormalige cd&v-voorzitter ontslag als Vlaams minister van Welzijn. Dat had zeker een impact op zijn score. Beke belandde toen op de vierde plaats. Maar de afgelopen maanden herpositioneerde hij zich als kamerlid en burgemeester van Leopoldsburg. daardoor hij nu opnieuw in de peilingen. En zeker zal dat ook zijn invloed hebben op de lijstvorming bij cd&v.

Lydia Peeters (54) evenaart haar score van vorig jaar en deelt met Beke de tweede plaats. Als Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken geniet ook zij van veel media-aandacht. Peeters' positie als Vlaams lijsttrekker bij Open Vld is volgend jaar al verzekerd. Voor de federale lijst is de discussie nog open.

Beide voor Beke als Peeters blijven de bevestiging dat in het politieke centrum de populariteit van kopstukken niet langer verbonden met een goede score voor de partijen. De kiezer mag dus wel vertrouwen hebben in politici van cd&v van Open Vld, hun stem gaat uiteindelijk toch naar ouderen.

De stijging van Brouns

De grootste stijger in onze poppoll is Jo Brouns (cd&v), die van de negende naar de vierde plaats verder en met 33 procent vertrouwen net achter Beke en Peeters eindigde. Brouns (48) plukt zo de vruchten van zijn ministerschap. Toen de Kinrooienaar een jaar geleden Wouter Beke sprak in de Vlaamse regering en tot Vlaams minister van Economie en Landbouw werd onderbouwd, was er nog veel werk aan zijn bekendheid. Vorig jaar, net voor zijn ministerschap, zei 57 procent Brouns niet te kennen. Vandaag is dat nog 'maar' 27 procent.

Voor het eerst werd dit jaar ook naar de populariteit van Nawal Farih (35) gepeild. Het Genkse Kamerlid werd een tijdlang getipt als federale lijsttrekker voor cd&v, maar van de vriendin van partijvoorzitter Sammy Mahdi met haar geringe bekendheid (60 procent zegt haar niet te kennen) die plek ook echt kan ambiëren, is nog maar de vraag.

De achteruitgang van Kitir

De grootste daler in onze peiling is Meryame Kitir (Vooruit). Vorig jaar stond de voormalige vakbondsvrouw nog op de derde plek, dit jaar zakt ze weg naar positie vijf. Procentueel gezien verloor ze ook het meeste vertrouwen: van 33 naar 27 procent. Een grote verrassing is dat niet. Kitir moest eind vorig jaar ontslag nemen als federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking na problemen op haar kabinet. Na enkele maanden rust hebben de Genkse op 1 maart terug in de Kamer, maar voorlopig houden ze zich daar erg op de achtergrond.

Nochtans rekent Vooruit wel op Kitir als federaal lijsttrekker, zo zei voorzitter partij Conner Rousseau onlangs nog. Vooruit heeft de kopstukken in Limburg immers niet voor het kiezen. De Vlaamse lijsttrekker, Kris Verduyckt uit Lommel, zien we pas terug op plaats 12. Amper één op de drie Limburgers zegt hem te kennen.

Het geschonden imago van Kitir en de grote leegte achter haar zou de socialisten in Limburg volgend jaar dus wel eens parten kunnen spelen. Het is een van de mogelijke verklaringen waarom Vooruit terugviel in onze peiling, van 17,5 procent vorig jaar naar 14,8 procent nu.

Timmie van Diepen