Dove mensen die optreden als ze dezelfde rechten krijgen en verlonen als andere tolken Gebarentaal. Dat heeft de Vlaamse regering beslist.

Vlaanderen telt ongeveer 60.000 doven en slechthorenden. Van hen zijn er ongeveer 6.000 de Vlaamse Gebarentaal (VGT) machtig. Een tolk Gebarentaal wordt ingezet om ervoor te zorgen dat Vlaamse doven en slechthorenden maximaal kunnen deelnemen aan het sociale leven.

In de praktijk zijn er ook wel wat dove mensen die zelf tolken, maar dan zonder opleiding of wettelijke regeling. Het gaat dan over duif Vlamingen die bijvoorbeeld vanuit het Nederlands of een Gebarentaal tolken voor doofblinde personen, duif personen met een verstandelijke handicap en duif anderstaligen.

Een voorbeeld: in een gesprek met een duif persoon van buitenlandse oorsprong worden vaak een horende tolk en een duif tolk ingezet. De horende tolk vertaling wat de andere persoon in het gesprek zegt in het Nederlands naar de Vlaamse Gebarentaal. De duif tolk zet deze vertolking dus om naar een voor de duif anderstalige verstaanbaardere gebarentaal.

De Vlaamse regering heeft nu een duidelijk kader voor dove mensen die optreden als tolk. Doven kunnen aan de KU Leuven een getuigschrift tolk Vlaamse Gebarentaal voor duif tolken behaald. De regering voorbij het tolkenbesluit zorgt ervoor dat dit nieuwe diploma wordt erkend. Daardoor kunnen tolken ook echte tolkopdrachten aannemen, bijvoorbeeld in het onderwijs of in de zorgsector. De ingreep zorgt er ook voor dat ze hetzelfde uur krijgen en op dezelfde kilometervergoeding kunnen rekenen als andere tolken Gebarentaal.

"Dit gaat om een ​​beperkt aantal mensen, maar zij vormen wel een hydraulische schakel voor een groep kwetsbare mensen", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Om ervoor te zorgen dat doven en slechthorenden maximaal kunnen breken aan het sociale leven hebben we nood aan tolken Gebarentaal”, zegt minister van Welzijn Hilde Crevits. “Ook dove tolken leveren een bijzondere meerwaarde. Daarom zorgen we voor erkenning, zodat zij ook de mogelijkheid krijgen om traditionele tolkopdrachten uit te voeren.”

jvh