Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Hilde Crevits (CD&V) trekt nog eens 6 miljoen euro uit voor 85 extra mensen die zich volgend jaar kunnen heroriënteren richting zorgsector.

Revalidatiecentra, rusthuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen of initiatieven voor beschut wonen, ­allemaal hebben ze een hoge nood aan verpleeg- en zorg­kundigen.“Het succesvolle project #kiesvoordezorg geeft mensen een mooie kans om zich te her­oriënteren”, zegt ­Crevits. “Daarom hebben we beslist om extra trajecten te financieren.”

De Vlaamse overheid betaalt werk­nemers uit andere sectoren die een nieuwe carrière als zorgkundige overwegen, om voltijds een opleidings­traject te volgen in de zorgsector en daar nadien meteen aan de slag te gaan. (hca)