Eén op tien jongeren heeft één jaar na diploma nog geen werk

28-06-2021

BRUSSEL. Van de 65.311 jongeren die in 2019 de schoolbanken hebben verlaten, waren er 6.600 of 10% een jaar later nog werkzoekend. Dat is een lichte stijging tegenover de 8,9% van het jaar voordien. Dat blijkt uit het jaarlijks schoolverlatersrapport van VDAB. Uit het rapport blijkt tevens nog steeds dat hoe hoger geschoold, hoe kleiner de kans om na een jaar werkzoekend te zijn.

Het schoolverlatersrapport 2021 onderzoekt de jongeren die in 2019 de school verlieten en hoeveel van deze schoolverlaters op 30 juni 2020 als werkzoekend waren ingeschreven bij VDAB. Ruim 65.000 jongeren verlieten de schoolbanken in 2019. Een jaar later waren 6.600 jongeren nog op zoek naar werk. Daarmee stijgt het werkzoekendenpercentage met 1,2% tegenover het jaar ervoor.

STEM-DIPLOMA

Uit het rapport blijkt dat richtingen in STEM en in de zorg de meeste kans bieden op werk. Slechts 7 jongeren op 100 met een STEM-diploma zijn na een jaar werkzoekend. Bij jongeren met een zorgdiploma is dat zelfs maar 5%. Het rapport toont ook opnieuw aan dat hoe hoger een schoolverlater geschoold is, hoe lager de kans is dat die na een jaar nog werkzoekend is. Zo is maar 5% van de schoolverlaters met een hoger diploma na een jaar nog werkzoekend. Voor wie enkel een getuigschrift of diploma secundair onderwijs heeft, stijgt dat naar 11% en voor wie ongekwalificeerd is zelfs naar 28%.

POSITIEVE SIGNALEN

«Het hebben van een diploma verhoogt je kansen aanzienlijk en kies je voor de zorg of STEM, dan is er ook een grote kans op succes», zegt minister van Werk Hilde Crevits. Ze ziet tegelijk ook dat de coronacrisis de jongeren treft. «10% heeft een jaar na het verlaten van de schoolbanken geen job. Toch zijn er al positieve signalen. In de cijfers zien we dat het aantal jongeren dat werkzoekend is, sterk daalt dit jaar. Ik doe nu vooral een oproep naar onze jongeren om een richting te kiezen die hen echt interesseert en passioneert.»

Inhoud ↑