De Vlaamse regering neemt extra maatregelen om lokale besturen en ouders te ondersteunen bij de sluiting van kinderopvanginitiatieven. Dat meldt minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v).

Zo wordt de periode waarin kinderen elders tijdelijk opvang kunnen krijgen, verlengd van 6 naar 18 maanden. De regering voerde eerder al een subsidie in voor de organisatie van tijdelijke opvang als een initiatief moest sluiten omdat het in handhaving zat. "We breiden dit uit naar alle sluitingen van kinderdagverblijven, ongeacht de reden. Ook bij die die sluiten door faillissement of overmacht", zegt minister Crevits. "We geven ook meer mogelijkheden aan lokale besturen om vervangopvang te organiseren in de buurt, zo willen we de opvang zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke houden."

Het aantal kinderopvanginitiatieven dat (tijdelijk) sluit neemt, toe. Sinds de zomer werkt het agentschap Opgroeien volgens het voorzorgsprincipe en dat leidt al een tijdje tot een verhoogd aantal schorsingen en sluitingen. Ook zijn er plekken die er zelf de brui aan geven. Daardoor verliezen ouders van de ene op de andere dag de opvangplaats voor hun kinderen. (belga)