WINGENE. De pluimveesector kreeg het dit jaar heel hard te verduren door de vogelgriep, die onder meer ook de negen Wingense pluimveekwekerijen hard trof. Stefaan Verhelle (CD&V), gemeenteraadslid maar zelf ook pluimveehouder, stelde daarom tijdens de gemeenteraad enkele vragen aan de bevoegde schepen van Landbouw Hedwig Kerckhove (CD&V). “Het leed is zeker nog niet helemaal geleden”, klonk het.

De uitbraak van het H3N1-griepvirus dateert ondertussen al van mei, maar de problemen zijn zeker nog niet allemaal achter de rug voor de getroffen pluimveekwekers. “We zijn intussen zes maanden verder en inmiddels kunnen de dagdagelijkse activiteiten in de pluimveekwekerijen hervat worden. Maar de facturen voor de aankoop van nieuwe dieren en voeder rollen nu binnen, net na een periode van zes maanden zonder inkomen of financiële compensatie vanuit de overheid”, getuigt raadslid Stefaan Verhelle (CD&V).

Stefaan Verhelle, zelf pluimveehouder, springt met dit verhaal in de bres voor zijn sectorgenoten. Want niet alleen het financiële leed, maar ook het emotionele leed blijkt bij de getroffen kwekers enorm groot. “We willen graag weten of er vanuit de gemeente al aangedrongen werd bij de hogere overheden om voldoende budget te voorzien om de pluimveehouders te compenseren”, aldus Stefaan Verhelle in zijn open vraag gericht aan schepen Hedwig Kerckhove.“Op 11 juni gaf de toenmalige Vlaamse minister van Landbouw Koen van den Heuvel aan dat er een principeakkoord was om de getroffen bedrijven te ondersteunen en om de vaste kosten tijdens de leegstandsperiode te compenseren”, weet de schepen. “Daarvoor zou in totaal een budget van 2,5 miljoen euro voorzien worden. We waarderen die inspanning ten zeerste, maar dat bedrag lijkt ons ontoereikend aangezien de schade in de Wingense bedrijven alleen oploopt tot 1,8 miljoen euro en dit enkel voor de geruimde dieren.”

“Daarom stuurden we nu al een brief naar de federale minister Denis Ducarme en naar de nieuwe Vlaamse minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) om de financiële steun aan te kaarten. Bovendien willen we ook spreekbuis zijn voor de lokale gemeenschap zoals we bijvoorbeeld destijds ook deden in de periode van de varkenspest”, besluit Hedwig Kerckhove.

Afgelopen woensdag vond er bijvoorbeeld al een zittingsdag plaats op het gemeentehuis, waarbij de getroffen veehouders administratieve ondersteuning konden krijgen bij het indienen van schadedossiers. (KDV)

Inhoud ↑

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.