Het wordt steeds moeilijker voor scholen om vervangers te vinden wanneer een leerkracht uitvalt. In de scholengemeenschap Kontich-Hove kon de directie in het eerste semester van dit schooljaar voor 997 lesuren geen interimmer strikken.

Het tekort aan leerkrachten neemt alarmerende proporties aan in de scholengemeenschap Kontich-Hove. In de vier middelbare scholen zitten 3.850 leerlingen, maar verscheidene klassen hebben brokken leerstof moeten missen omdat de directie geen vervangers vond voor leerkrachten die door ziekte of zwangerschapsverlof uitvielen. In totaal ging het om 997 lesuren. “Op deze manier kunnen we niet meer garanderen dat onze leerlingen de eindtermen behalen”, zegt directrice Gerd Cornelissen.

Het katholiek onderwijs bevestigt het probleem. “Tijdens het schooljaar is er amper reserve om uit te putten”, zegt Lieven Boeve. Hij pleit voor een actieplan om jongeren warm te maken voor het beroep. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) liet eerder verstaan dat ze het idee van een campagne genegen is, maar ze wil eerst werk maken van de hervorming van de lerarenopleiding en loopbaan van leerkrachten. (jvde)

Inhoud ↑