Graduaatsopleidingen, de derde poort naar hoger onderwijs, trekken heel wat leerlingen uit het bso aan.

Van bouwkundig tekenen en ­hernieuwbare energietechnieken tot accounting and administration: het aanbod in het hoger onderwijs kende de afgelopen twee jaar een kleine revolutie.

Sinds 1 september 2019 biedt het niet meer alleen bacheloropleidingen aan. Ook graduaatsopleidingen maken sindsdien deel uit van het aanbod van hogescholen. Zij namen de praktijkgerichte ­opleidingen over van de centra voor volwassenenenonderwijs.

Nu de eerste lichting van deze graduaatsopleidingen is afgestudeerd, maken verschillende ­hogescholen een eerste analyse. Uit de cijfers van Odisee Hogeschool blijkt dat graduaatsopleidingen een ideale professionele en sociale ladder zijn voor leerlingen uit het beroepsonderwijs. Aan Odisee Hogeschool vormen ze een derde van de studenten.

'Door de werkplekken in te bedden in de graduaatsopleidingen, creëren we een omgeving waar de student echt in kan leren', zegt Harry Parys, directeur student en talent. 'De opleiding ­bestaat voor de helft uit stages en onze partnerbedrijven zien deze nieuwe lichting studenten graag komen.'

Carrièreswitch

'Een grote groep voor wie een ­bacheloropleiding aan de hogeschool te hoog gegrepen is, heeft de weg gevonden naar de graduaatsopleidingen. Maar ook wie vroeger nooit een diploma haalde, is dit duidelijk een interessante piste tijdens de loopbaan', zegt Frederik D'Hulster, directeur ­onderwijs van Howest.

Aan de West-Vlaamse hogeschool is een op de drie graduaatstudenten ouder dan 26. 'Het gaat om studenten die eerder geen diploma haalden of een carrièreswitch willen maken.'

Het aantal studenten in de graduaatsopleidingen in Vlaanderen is de afgelopen jaren fors toegenomen. In de 'derde poort naar hoger onderwijs', zoals voormalig minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) de opleidingen ­titelde, waren in 2020 17.389 studenten ingeschreven. In 2019 ­waren het er 14.196. Dat is plus 22,5 procent in een jaar tijd.

Klaas Maenhout

Inhoud ↑