Jobstudenten die een vergoeding krijgen na een arbeidsongeval zullen hun Groeipakket niet langer geschorst zien.

In 2021 kregen 2.789 jongeren tussen 18 en 25 jaar een sociale uitkering omdat ze als jobstudent een arbeidsongeval kregen of met een beroepsziekte te maken kregen. Dat had tot gevolg dat het Groeipakket automatisch geschorst werd vanaf de eerste dag waarop ze die uitkering kregen.

Het Groeipakket, de opvolger van het kinderbijslagsysteem, is een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor elk kind dat in Vlaanderen woont.

"Niemand kiest ervoor om een ​​arbeidsongeval of beroepsziekte te krijgen, en als het je overkomt, is het niet logisch dat je Groeipakket verliest", zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) in een persbericht.

Crevits en de Vlaamse regering hebben de regelgeving met betrekking tot het Groeipakket nu met terugwerkende kracht gewijzigd (vanaf 1 januari 2019) om te vermijden dat jobstudenten in zo'n geval hun Groeipakket geschorst zien.

Want zelfs al gaat het soms maar over een vergoeding van enkele dagen in een maand, verloren ze omdat het cumulverbod soms voor maanden hun Groeipakket.

"We wijzigen dat nu, zodat een student sterft binnen de wettelijke grenzen een studentenjob uitoefent en een arbeidsongeval krijgt waardoor niet meer gestraft wordt."

Door met terugwerkende kracht te werken, gebeurde de rechtzetting voor al wie sinds de implementatie van het Groeipakket geschorst werd.

De Vlaamse regering keurde ook een besluit definitief goed waarmee jobstudenten dit en volgend jaar tot 600 uren mogen werken zonder hun Groeipakket te verliezen. (België)