Vanaf september 2018 kunnen de academies hun aanbod verruimen. Het gaat onder meer om opleidingen met instrumenten als mondharmonica, mandoline of historische harp, maar eveneens cabaret, comedy, dj of urban en werelddans.

Tegelijk kunnen de academies vrij(er) bepalen welk repertoire de leerlingen moeten kennen, zo heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Zo zijn er ook, voor het eerst, einddoelen voor het deeltijds kunstonderwijs vastgelegd.

Niet meer van deze tijd

Vandaag telt Vlaanderen zo'n 170 academies waar 180.000 leerlingen muziek, woord, dans of beeldende en audiovisuele kunst volgen. Zij zullen aan de slag kunnen met sobere einddoelen, waardoor leerkrachten gemakkelijker zouden moeten kunnen inspelen op de noden van de leerlingen.

Ook schrijft de Vlaamse regering niet langer voor welk repertoire er moet worden behandeld. Waar nu bij het afstuderen in de Hogere Graad 3 Piano een fuga van Bach gespeeld moet worden of leerlingen bij het afstuderen in Hogere Graad 3 Voordracht een gedicht van Guido Gezelle moeten brengen, daar zal dit vanaf volgend schooljaar niet langer verplicht zijn.

Crevits: "Het is niet meer van deze tijd dat jongeren bij het afstuderen in de woord- of muziekopleiding verplicht een werk van Gezelle of Bach moeten brengen. Academies en leraren moet daar zelf vrij in kunnen kiezen."

Eerder werd al duidelijk dat kinderen al vanaf zes jaar kunnen starten met muziek.

REMY AMKREUTZ

Copyright  © 2017 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden