Minister Hilde Crevits (CD&V) trekt met een aartsmoeilijke opdracht naar het overleg: de standpunten van de West-Vlaamse burgemeesters en haar collega-ministers dichter bij elkaar brengen, al staan die lijnrecht tegenover elkaar.

Met welke verwachtingen trekt zij naar het overleg? “Ventilus is een belangrijk dossier voor Vlaanderen, een dossier waar we heel goed alle opties moeten afwegen”, reageert ze. “We gaan nu in overleg met de betrokken burgemeesters over het dossier, met het rapport van de intendant. Het is van belang dat er voor elke oplossing bindende stralingsnormen zijn zodat de gezondheid van niemand in het gedrang komt. Dit vergunningsproces zal hoe dan ook nog veel tijd vergen, dus draagvlak is wezenlijk om het project te kunnen realiseren. Uiteraard is het belangrijk om de energie die we opwekken op zee, op een goede en snelle wijze aan land te brengen. Daarvoor is dialoog en draagvlak essentieel.” (TV)