Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) investeert 4,2 miljoen euro in energiebesparende projecten in scholen van het deeltijds kunstonderwijs (DKO) in het officieel gesubsidieerd onderwijs en het stedelijk onderwijs in Antwerpen en Gent. De lokale besturen leggen daar als inrichtende machten zelf nog eens 7,7 miljoen euro bij. 69.200 euro van dat budget wordt geïnvesteerd in een betere isolatie van de Schotense Academie voor Muziek Woord en Dans. Deze schoolbouwprojecten zorgen voor 2.400 ton minder CO₂-uitstoot per jaar. Het is één van de klimaatacties waartoe de onderwijssector zich engageert. In totaal investeert het beleidsdomein onderwijs 54 miljoen euro in klimaatinitiatieven om de CO₂-uitstoot te verminderen en de samenleving klimaatvriendelijker te maken. (jaa)

Inhoud ↑