Wil Vooruit de kinderopvang nu verplichten of niet? Het antwoord blijft in mist gehuld. Het is al de tweede keer in twee weken tijd dat Conner Rousseau over een onderliggend onderwerp tegelijkertijd de rem- en het gaspedaal indrukt.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau ging donderdagochtend in de Wetstraat met de aandacht lopen. In de aanloop naar het Vooruit-congres begin juni in Plopsaland lanceerde hij het idee om kinderen onder de 2,5 jaar zes maanden gratis naar de kinderopvang te sturen.

De hamvraag is of de partijtop de 130 dagen op termijn wil verplichten of niet. In januari stelde Vooruit zonder school van wel. 'Kinderopvang zou deeltijd verplicht moeten worden: voor een aantal dagen per week moeten kinderen dan naar de crèche', klonk het toen. De afname in de congrestekst lijkt dat te bevestigen. 'Ouders moeten ingaan op het aanbod. Dit, voordat het soort 2,5 jaar oud is', staat in de teksten. Teken het woord 'moeten' in die zin dat Vooruit zes maanden crèche voor elke soort wil verplichten?

Wie doorvraagt, krijgt geen duidelijk antwoord. Aan De Standaard ontkende de Vooruit-voorzitter dat die 130 dagen een kinderopvang zijn. Het woord 'verplichting' staat niet in de congrestekst. In De ochtend op Radio 1 klonk het zo: 'De bedoeling is om het zo goed te organiseren dat een uiteindelijk niet nodig gaat zijn.' Of: hoe het woord 'verplichting' gebruiken zonder effectief gezegd of ontkend te hebben dat je iets wil verplichten. Maar het werkt. Want Rousseau heeft de Wetstraat donderdag in een wip wakker geschud.

Tegenkanting

'Vooruit moeten baby's precies staatseigendom worden vanaf de dag dat ze het licht zien en is vrije keuze taboe', tweette Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, vlak na Rousseaus interview op Radio 1. Ook Groen begint meteen een reactie uit . 'Politici horen zich niet te moeien met de individuele opvoedingskeuzes van ouders.' Was getekend: covoorzitter Jeremie Vaneeckhout en parlementslid Celia Groothedde.

'Mochten de verkiezingen niet nog een jaar voor ons liggen, je zou denken dat dit een passage is uit een regeerakkoord met de N-VA', fulmineerde Jos D'Haese (PVDA) op Twitter. Het spel zat online op de wagen: het voorstel van Rousseau ging viraal.

Fors in de markt gezet

Het is niet de eerste keer dat de partij over een delicaat onderwerp tegelijkertijd remt en gas geeft. Het is zelfs niet de eerste keer dat er zit op hoe de partij een idee in de markt zet en wat ze erover in haar congrestekst opneemt. Vorige week ging Rousseau erin op een gelijkaardige manier het debat te kapen. In Het Laatste Nieuws lanceerde hij het idee van een verplichte basisbaan voor werkzoekenden die na twee jaar VDAB-begeleiding nog geen baan gevonden hadden. Wie verliest, zou zijn werkloosheidsuitkering verliezen.

De top van de socialistische vakbond mopperde meteen, de Franstalige zusterpartij PS steigerde en de N-VA nam 'mild tevreden' op. De toon voor 1 mei is geplaatst: iedereen had het voorstel geplaatst. Maar in de congrestekst van de partijtop? Geen spoor van de ultieme sanctie waardoor de werkloosheidsuitkering in de praktijk beperkt wordt in de tijd. Al deed Rousseau bij de basisbaan het omgekeerde van wat hij nu doet: hij zette zijn boodschap forser in de markt dan ze op papier staat. Het resultaat is hetzelfde: niemand kan er nog naast kijken. Zo zet Rousseau zichzelf en zijn partij telkens weer in het centrum van het debat.

Peter de Backer