“Hopen op goede samenwerking”

01-02-2019

TORHOUT. De installatie van de gemeenteraad was aanvankelijk op woensdag 2 januari voorzien, maar werd na een klacht over de verkiezingsuitgaven uitgesteld. Intussen is die klacht voorgoed van de baan en dus konden de nieuwe gemeenteraadsleden vorige maandag in het stadskantoor eindelijk de eed afleggen.

De situatie die voor die kleine maand oponthoud heeft gezorgd, is intussen algemeen bekend.

N-VA’er Koen Sap had een klacht bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen ingediend, omdat hij vermoedde dat CD&V en in het bijzonder schepen Joost Cuvelier de limieten voor de verkiezingsuitgaven overschreden had.

De genoemde raad in Brussel sprak CD&V evenwel over de hele lijn vrij en Koen Sap en zijn partij N-VA beslisten om niet in beroep te gaan tegen het arrest. Waardoor de installatie van de gemeente- en OCMW-raad maandagavond eindelijk kon plaatsvinden. Er werd trouwens weinig of geen allusie op gemaakt. Alleen het woord drone viel grappend wel eens, want een van de N-VA-klachten hield in dat Joost Cuvelier voor het opnemen van een promotiefilmpje een drone had ingezet zonder daarvoor iets te betalen. Maar ook daar zagen de bevoegde rechters van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen geen graten in.

De installatievergadering had niet zoals gebruikelijk in de Seminariezaal van het stadskantoor plaats, maar in het atrium op de gelijkvloerse verdieping. Zo konden de familieleden, vrienden en sympathisanten van de raadsleden de eedaflegging comfortabel bijwonen. Geen haringen in een ton, zoals zes jaar geleden, toen alles nog in de raadzaal van het oud-stadhuis gebeurde.

Voor Norbert De Cuyper (CD&V), die 36 jaar onafgebroken het beleid van de stad heeft helpen bepalen, werd het zijn allerlaatste wapenfeit in de actieve politiek. Hij diende als uittredende voorzitter van de gemeenteraad het eerste deel van de installatievergadering te leiden. De man wordt in april 76 jaar en was sinds begin 1983 gemeenteraadslid. Eerst ruim acht jaar als schepen, daarna precies 25 jaar als burgemeester en uiteindelijk nog twee en een half jaar als voorzitter van de gemeenteraad. In die functie is hij nu opgevolgd door Hilde Crevits (51), de minister van Onderwijs. “Ik hoop op een goede samenwerking onder alle raadsleden”, zei ze.

Norbert De Cuyper riep bij het begin van de zitting iedereen op om de bijeenkomst in alle sereniteit te laten verlopen. Blijkbaar vreesde hij dan toch nog plots een drone vanuit het niets te zien opduiken, wat de sfeer een dreun zou geven, maar dat gebeurde niet. Alle raadsleden kregen bij hun eedaflegging een warm applaus. Zo ook bij de aanstelling van het College van Burgemeester en Schepenen, dat voor het eerst in 36 jaar niet uitsluitend uit CD&V’ers bestaat. De christendemocraten hebben namelijk een coalitie gesloten met SP.A en verkrijgen daardoor een riante bestuursmeerderheid van 17 tegen 10 zetels in de gemeenteraad.

Het schepencollege bestaat uit burgemeester Kristof Audenaert, Lieselotte Denolf, Paul Dieryckx (de enige SP.A’er), Elsie Desmet, Hans Blomme, Joost Cuvelier en Rita Dewulf. Tijdens dezelfde bijeenkomst werden ook de OCMW-raad (gelijk aan de gemeenteraad) en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst geïnstalleerd.

Door Johan Sabbe

Inhoud ↑