Zorgpraktijk De Wingerd uit Geel-Winkelomheide wil de werking uitbreiden met meer disciplines. Als de ruimte tussen de artsen hun oog vallen op de lokale kerk. Met overheidssteun willen ze dat nu uitwerken.

Net als tal van collega's huisartsen hebben Ethel Brits en Tine Caeyers een patiëntenstop moeten invoeren in hun zorgpraktijk De Wingerd in Winkelomheide. Om de werking te kunnen uitbreiden, willen de betrokken dokters een multidisciplinair centrum uitbouwen, waar patiënten voor meer zorg en diensten terecht kunnen. Zo kunnen bijvoorbeeld een kinesist, psycholoog en maatschappelijk werker de praktijk ondersteunen. Ook de huisartsenvereniging Domus Medica stelt dat de toekomst van de artsenpraktijken in een dergelijke multidisciplinaire aanpak ligt.

"Onze bedoeling is om de toegang tot de zorg zo laagdrempelig mogelijk te houden", zegt dokter Ethel Brits. “De bedoeling is om ook specifieke individuele groepen te werken. We bekijken zelfs samen met het Ziekenhuis Geel of sommige specialisten in onze brede praktijk een spreekuur kunnen houden. Het is tien slot niet voor iedereen, zelfs als je naar het ziekenhuis gaat. En zo brengen we zeker zin in de eerstelijnszorg samen met de tweedelijnszorg. Tegelijk is het mogelijk een manier om nieuwe, jonge huisartsen aan te trekken, wat voor Geel een algemeen probleem is.


Oogje op kerk

Het project is zopas door Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Hilde Crevits (CD&V) goedgekeurd voor financiële steun overheidssteun. Het sluit ook aan bij het opzet van de stad Geel om zorgzame buurten uit te bouwen. Maar de plannen kunnen de betrokken huisartsen niet op hun huidige praktijklocatie ontvouwen. “Die is veel te klein. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een grotere samenhang ruimte. Zo kwamen we op het idee om de kerk van Winkelomheide daarom te verzamelen. Die staat in het Geelse kerkenplan opgenomen om een ​​herbestemming te krijgen. Naast de brede eerstelijnspraktijk denken we bijvoorbeeld ook aan een publiek toegankelijke koffiebar die uitgebaat wordt door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.”


Griet Smaers (CD&V) van Geel gelooft dat het gebruik van de kerk voor de brede eerstelijnspraktijk nog niet is. “Integendeel, het hele traject moet nog helemaal beginnen”, zegt Ethel Brits. Ze is er zich sterk van bewust dat het (neven)gebruik van een kerkgebouw voor andere activiteiten bij heel wat mensen erg beschadigd is. Vijf jaar geleden wist een protestpetitie tegen de aankondiging van een herbestemming van deze Heilig-Hartkerk nog 1.100 handtekeningen te verzamelen.

“Voor ons is het duidelijk dat ons project geen herbestemming, maar een nevenbestemming van de kerk moet zijn”, stelt Ethel Brits. “De kapel moet kunnen blijven en ook aan het kerkhof willen dat we absoluut niet raken. Maar de stad moet nu bekijken welke vullingen voor de kerk mogelijk zijn en waarvoor een draagvlak bij de gemeenschap bestaat. En of ons plan is verleden tijd. Het is in ieder geval onze bedoeling om de lokale verenigingen en mensen zo veel mogelijk te behouden. Het moet een echt gemeenschapsvormend project worden.”

Hans Otten