Zelzate/ Zelzate

De gemeente Zelzate start een welzijnscentrum op samen met de huisartsenpraktijk Sassevaart in de Sta­tionsstraat en verschillende organisaties in het welzijnswerk, het jeugdwerk en de geestelijke gezondheidszorg. Momenteel is dit in een pand op de Oostkade, maar voor het nieuwe 'eerstelijnspraktijk' wordt een definitief onderkomen gezocht waar huisartsen en andere hulpverleners samen onder één dak kunnen werken.

Uit onderzoek blijkt dat de huisarts tot dertig procent van zijn tijd bezig is met andere vragen dan de behandeling van lichamelijke klachten. Om die artsen de kans te geven zich meer toe te leggen op de specifieke zorg van hun patiënt, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) extra middelen uit om met proefprojecten lokale samenwerkingen tussen artsen en andere hulpverleners uit te bouwen en te stimuleren.

Efficiënter

Zo kunnen mensen met een vraag naar zorg meer hulp op maat krijgen en kan de huisarts zich efficiënter organiseren.

De Vlaamse regering wil gemeentebesturen stimuleren om in te zetten op de uitbouw van brede 'eerstelijnspraktijken', waar naast de huisarts ook andere hulpverleners en een psychiater onder één dak beschikbaar zijn.

“Zelzate heeft daarvoor al met een aantal partners, waaronder psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist, het CAW en het plaatselijk opbouwwerk een 'Open Onthaal' opgestart op de Oostkade. Ook in het wijkhuis Nest op het Groenplein staan hulpverleners nu al op woensdag een halve dag klaar om mensen met allerlei hulpvragen over wonen, gezondheid, maar ook om mensen met problemen met geldzaken, school en werk bij te staan”, legt schepen van Sociale Zaken Dirk Goemaere (PVDA) uit.

“Maar we willen zo snel mogelijk alle hulpverlening samenbrengen onder één dak”, vult medeorganisator Steve Kesteleyn van Sint-Jan-Baptist aan. (zvd)

zvd