Na de problemen in de kinderopvang vragen veel ouders informatie op over de crèche van hun kroost. Maar ondanks de belofte dat inspectierapporten makkelijker te raadplegen zouden zijn, is de wachttijd flink opgelopen.

Het was een van de aanbevelingen van de Onderzoekscommissie ­Kinderopvang in het Vlaams Parlement, die werd opgericht na verschillende meldingen van wantoestanden in crèches: meer transparantie over de inspecties. Ouders zouden 'op een laagdrempelige manier per voorziening toegang krijgen tot de inspectieverslagen'. Omdat die tot dan toe moeilijk in te kijken waren, stelde de commissie dat het voor ouders moeilijk was 'in te schatten of een kinderopvanginitiatief voldoende veilig en kwaliteitsvol is om hun kinderen aan toe te vertrouwen'.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) haakte daarop in. Ze noemde de publicatie van de inspectieverslagen 'een belangrijke stap om ouders te informeren over de kwaliteit en veiligheid'. Er werden maatregelen genomen, maar vandaag blijkt dat ouders vaak nog altijd veel geduld moeten oefenen als ze meer info over een crèche willen.

Meer dan 40 dagen wachten

Rapporten van de inspecties die plaatsvonden voor 19 december 2022 worden niet actief online gezet. Ze zijn wel op te vragen (zie ­inzet) , maar net daar knelt het schoentje. Een ouder die recent een vraag om inzage stuurde, ontving meteen een automatisch antwoord. De reguliere antwoordtermijn van 20 dagen en zelfs de uitzonderlijke limiet van 40 dagen blijken niet haalbaar. 'We zitten aan een verwerkingstermijn van 60 dagen. We hopen op uw begrip', luidt het.

Niet evident voor ouders, die al onder grote druk staan omdat de crèches het meer dan druk hebben en geregeld met wachtlijsten moeten werken. De Zorginspectie erkent de grote drukte, maar zegt dat er beterschap op komst is. 'Momenteel moeten we nog de aanvragen vanaf 27 maart behandelen. Tot en met gisteren zijn dat er 390', zegt woordvoerder Valerie Weekers. 'Het aantal hangt ook erg af van wat er in de media verschijnt. Na de recente Pano -uitzending zagen we enkele dagen een enorme stijging. Maar de wachttijd bedraagt zeker geen 60 dagen meer.'

Ook de aard van de aanvraag speelt een rol. 'Soms gaat het om één enkel verslag, soms vraagt men alle inspectieverslagen van alle locaties in een bepaalde regio op. Dan loopt de reactietermijn uiteraard weer op.' Het neemt niet weg dat wettelijke termijnen worden overschreden en dat ouders te lang moeten wachten op belangrijke informatie. Overheden moeten zich volgens transparantiebeginselen zo organiseren dat ook grotere verzoeken afgehandeld kunnen worden. 'Alle medewerkers proberen bij te springen, maar iedereen heeft het enorm druk', zegt Weekers. 'We werven nu drie bijkomende secretariaatsmedewerkers aan.'

Gedateerd

Oudere rapporten worden volgens de Zorginspectie bewust niet actief online geplaatst omdat ze gedateerd kunnen zijn - bijvoorbeeld als de kinderopvang intussen al maatregelen heeft getroffen. Inspectieverslagen die dateren van na 19 december vorig jaar, verschijnen wel op de site van de Zorginspectie. 'Dat bevordert de aandacht voor zorgkwaliteit in de voorzieningen. De inspectierapporten bevatten nuttige informatie voor ouders en toekomstige ­ouders', zei Karine Moykens, topvrouw van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bij de opstart van de site.

In de loop van dit jaar komt behalve de inspectieverslagen ook informatie online over handhavingstrajecten die het agentschap Opgroeien in geval van problemen oplegt. Minister Crevits erkent dat er door de crisis in de kinderopvang 'heel wat aanvragen voor inspectieverslagen zijn geweest, veel meer dan normaal. Zorginspectie wil die allemaal beantwoorden, ­zoals het hoort. Ik begrijp dat er een achterstand is opgebouwd, maar ik reken erop dat de achterstand snel wordt weggewerkt.'

Christoph Meeussen