HASSELT. Beiden zijn even ambitieus als voorzichtig. Én ze zien Jo Vandeurzen als hun grote voorbeeld. Hoog tijd om nieuwkomers Nawal Farih en Tom Cox even voor te stellen.

Wie zijn jullie?

Farih: “Ik ben in 1988 in het Franse Sarcelles (boven Parijs) geboren maar woon sinds mijn vijfde in Genk. Mijn moeder is Genkse en mijn vader Marokkaan. Ik heb internationale handel in Antwerpen gestudeerd. Sinds twee jaar ben ik privésecretaris van Jo Vandeurzen.”

Cox: “Ik ben in 1976 in Tongeren geboren maar heb mijn hele jeugd in Alken gewoond. Als regent van opleiding ben ik in 2004 les beginnen geven op Kindsheid Jesu in Hasselt, waar ik in 2007 directeur werd van de middenschool.”

Wanneer zette u de stap naar de politiek?

Farih: “Tot twee jaar geleden was ik in Genk actief in goede doelen voor jongeren en behoeftigen. Vanuit die job kwam ik veel in contact met burgemeester Wim Dries. Op 14 oktober kreeg ik plaats twee op de CD&V-lijst in Genk. Als nieuwkomer haalde ik 1.747 naamstemmen en raakte ik verkozen.”

Cox: “Mijn roots liggen in het CM-jeugdwerk (nu Kazoo) en in nationale werkgroepen rond onderwijs. Ook schreef ik op vraag van Wouter Beke het inspiratieboek Mosterd voor CD&V nationaal, met mooie verhalen uit de lokale politiek. In 2018 ben ik voor het eerst in Hasselt opgekomen, waar ik op plaats zes met 1.076 naamstemmen verkozen raakte.

Wat wil u in de politiek bereiken?

Farih: “Me in de Kamer inzetten voor het sociaal welzijn en de sociale zekerheid van de mensen. En voor gelijke kansen natuurlijk.”

Cox: “Als ik die vijfde zetel niet binnenhaal, zal ik ontgoocheld zijn. Lukt het wel, wil ik me in het Vlaams Parlement inzetten om de erfenis van Onderwijsminister Crevits mee te bewaken en verder te zetten. Want ja, er zijn bedreigingen (doelt op N-VA die de ministerportefeuille van onderwijs wil, nvdr).” (tvd/yl)

Inhoud ↑