Online uw kind inschrijven voor het secundair onderwijs. Het kan vanaf komend schooljaar ook in Antwerpen en Gent en moet kamperen voor de schoolpoort voorkomen. Maar een centraal inschrijvingssysteem voor heel Vlaanderen komt er voorlopig niet.

Gentse en Antwerpse ouders die hun kind willen inschrijven in het middelbaar kunnen dat nu online. Er wordt rekening gehouden met hun voorkeurscholen, al speelt toeval ook een rol. Het systeem moet kamperen voor de schoolpoort voorkomen. De Antwerpse onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld) en zijn Gentse collega Elke Decruynaere (Groen) vragen de invoering ervan in heel Vlaanderen. "We vragen al twee jaar één systeem, maar het gaat niet vooruit", zegt Decruynaere in Het Nieuwsblad.

In 2016 waren N-VA, CD&V en Open Vld het eens over de komst van zo'n centraal systeem. Maar de stappen om het over heel Vlaanderen uit te rollen, zijn niet gezet. N-VA verzet zich tegen de zogeheten dubbele contingentering. Die regel moet de sociale mix in scholen bevorderen en zorgt ervoor dat sommige scholen (eerst) plaats moeten vrijhouden voor kansarme leerlingen, waar andere het omgekeerde moeten doen.

"Vroeger stond N-VA erachter, maar zij zijn van gedachte veranderd", zegt Vlaams Parlementslid en schepen van Onderwijs in Vilvoorde Jo De Ro (Open Vld). "Het zit gesprek vast." Het lijkt erop dat daar de komende jaren geen verandering in komt, waardoor het kamperen aan de schoolpoort op sommige plaatsen blijft bestaan.

"Ik verwacht geen beterschap", zegt Vlaams Parlementslid Kris Van Dijck (N-VA), die zegt te ijveren voor maximale keuzevrijheid voor de ouders en eerder stelde dat de dubbele contingentering discrimineert. "Wij willen een eenvoudig systeem. Het grootste obstakel blijft die dubbele contingentering. De transparantie is nu ver weg. Als er een nieuw decreet over de inschrijvingen moet komen, krijgt het alleen de steun van N-VA als de dubbele contingentering wegvalt."

Intussen blijft vanuit steden en gemeenten de roep naar maatregelen bestaan. Vandaag bepalen gemeenten zelf wanneer de inschrijvingen beginnen, waardoor er concurrentie en onrust kan ontstaan. Scholen in de rand van grote steden kunnen bijvoorbeeld vroeger starten, waardoor er zich een stadsvlucht, vooral van rijkere ouders, kan voordoen. Een vaste inschrijvingsperiode voor heel Vlaanderen zou daarmee komaf maken. Zowel Van Dijck als De Ro zijn vragende partij.

De Ro: "Ook vragen we extra ondersteuning aan de minister. Een koppeling van de inschrijvingssystemen aan de centrale databank met leerlingengegevens Discimus zou helpen dubbele inschrijvingen te voorkomen."

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) staat achter een centrale tijdslijn, als opstapje naar een centraal inschrijvingssysteem. "Ik ben bereid om te kijken of we zo'n platform kunnen aanbieden, al vraag ik me af of dit over heel Vlaanderen moet. Maar het Vlaams Parlement moet het initiatief nemen."

REMY AMKREUTZ

Inhoud ↑