Katholiek Onderwijs Vlaanderen verzet zich tegen de uitwijzing van drie Albanese leerlingen. Zij volgen les op een basisschool en een school voor buitengewoon onderwijs in Oudenaarde. 'Dit is het geval te veel', zegt topman Lieven Boeve.

Opnieuw krijgt het onderwijs te maken met leerlingen die tijdens het schooljaar dreigen te worden uitgewezen. Voor Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, is de maat vol. Hij ziet hoe kinderen van de ene op de andere dag van school worden geplukt, ook al verblijven zij hier al geruime tijd. "Het is de zoveelste schrijnende zaak. Voor ons is dit het geval te veel. Ze moeten deze kinderen op zijn minst het schooljaar laten afmaken. Al zijn wij nog radicaler: als de normale termijn voor een asielaanvraag is verlopen, moet je aan de kinderen denken. Wij vinden daarom dat zij hun volledige opleiding moeten kunnen afmaken."

Boeve doet zijn oproep naar aanleiding van een Albanese familie uit Oudenaarde. Drie kinderen en hun ouders zijn gisterenochtend uit hun woning meegenomen en naar verluidt ondergebracht in een tussenhuis in Sint-Gillis-Waas. Van daaruit worden zij normaliter overgebracht naar Albanië. Klejdis (11 jaar) volgt les in een school voor buitengewoon onderwijs, terwijl Sara (9) en Kejda (3) gaan naar een katholieke basisschool. "Ze verblijven al meer dan zeven jaar in België en worden zomaar teruggestuurd naar een land dat ze nauwelijks kennen", zegt Boeve. "Het is een zeer traumatische ervaring. Niet alleen voor die kinderen, maar ook voor hun klas- en schoolgenoten."

Volgens Katrien De Smet, die als directeur van basisschool Nederename contact had met de familie, zijn de drie kinderen zeer overstuur. "Ze spreken perfect Nederlands, alleen de moeder heeft de taal minder onder de knie, en integreerden volop in onze gemeente. Zo zit de oudste dochter gewoon bij de jeugdbeweging. Maar ik kreeg plots telefoon van de politie, die mij wisten te vertellen dat de kinderen niet meer naar school zullen komen. Meer uitleg kreeg ik niet. We hebben in de lessen onze leerlingen, die totaal verbouwereerd zijn, geïnformeerd en hebben hen ook een brief voor hun ouders meegegeven."

Verschillende bronnen, onder wie de advocaat van de familie, geven aan dat het gezin meermaals asiel heeft aangevraagd. Zij zouden telkens nul op het rekest hebben gekregen. Een regularisatieaanvraag zou eveneens zijn afgewezen. Tegen deze beslissing is volgens de advocaat wel beroep ingediend.

Bij het Kinderrechtencommissariaat is een melding van de school en Katholiek Onderwijs Vlaanderen binnengekomen, zo bevestigt Bruno Vanobbergen. "Wat we hier zien, baart ons al verschillende jaren grote zorgen. Vlak voor de kerstvakantie was er nog een ander geval. Dit moet stoppen. Zowel voor de betrokken kinderen als hun medeleerlingen zijn dit heel pijnlijke, bijna traumatische gebeurtenissen. Steeds meer scholen laten ons weten dat je zo niet met mensen omgaat. We hebben daarom al verschillende oplossingen voorgesteld, bijvoorbeeld dat zij toch hun schooljaar mogen afmaken, maar krijgen geen gehoor."

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft in het verleden ook meermaals aangegeven dat kinderen de kans moeten krijgen om hun schooljaar af te ronden. Zij vindt het zowel vanuit "pedagogisch als sociaal perspectief" niet verantwoord om leerlingen plots weg te halen. Ze heeft hierover ook al overleg gehad met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), maar geeft aan dat zulke oplossingen niet gemakkelijk te organiseren zijn. Het kabinet-Francken wil voorlopig niet op deze nieuwe zaak ingaan en verwijst naar de Dienst Vreemdelingenzaken.

"Het is ook niet onze gewoonte om op individuele dossiers in te gaan", zegt woordvoerder Geert De Vulder. "Maar deze familie zal eerst het bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten. Ze krijgen daarvoor tot dertig dagen. Als zij dat niet hebben gedaan, dan wordt er een adrescontrole uitgevoerd. Als ze dan worden aangetroffen, worden zij inderdaad overgebracht naar een alternatieve woning met het oog op gedwongen uitvoering."

REMY AMKREUTZ

Inhoud ↑