Geel/Geel

De Heilig Hartkerk in Winkelomheide is een van de vier kerken die het stadsbestuur een nieuwe (neven)bestemming zal geven. Specifiek voor dit gebouw kijkt Geel uit naar een zorgend karakter van sociale functie.

Het Geelse kerkenplan heeft zes jaar geleden de herbestemming van nevenbestemming van de kerken van dorpen delen Holven, Punt, Stelen en Winkelomheide op tafel. In Stelen is de onderliggende basisschool al langer vragende partij om (een deel van) de kerkruimte te verzamelen, maar voor de andere kerken is een toekomstige invulling lang niet duidelijk.

Tot huisartsen Ethel Brits en Tine Caeyers van zorgpraktijk De Wingerd uit Winkelomheide eind vorig jaar te kennen dat ze concreet dromen van een multidisciplinaire praktijk in een deel van de Heilig Hartkerk. Tussendoor kregen de initiatiefnemers zelfs al overheidssteun van Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Hilde Crevits (CD&V) verdeeld.

Dat betekent niet dat de plannen daarmee automatisch worden uitgevoerd. Maar de stad is de nevenbestemming die alleszins wel genegen is. “Het voorstel van de dokters om een ​​zorgpraktijk te openen in de kerk bracht de bal aan de rollen”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Dat project verleden binnen de visie van de stad om een ​​zorgende en sociale functie onder te brengen in de kerk. Dat we dit jaar nog starten met de procedure voor een nevenbestemming betekent niet dat dit voorstel automatisch wordt gekozen. Ook andere kandidaten mogen hun voorstel indienen.”

Het is uiteindelijk een werkgroep met vertegenwoordigers van de stad Geel, het bisdom en ook de kerkfabriek die moet bekijken welk project uiteindelijk het meest aan 'de zorgende en sociale functie' is beantwoord. Voor de Heilig Hartkerk gaat het expliciet om een ​​nevenbestemming, wat betekent dat een deel van de kerk hoe dan ook beschikbaar blijft voor erediensten. Er volgt hier dus geen ontwijding van het kerkgebouw. Het doel is om tegen 2025 een nieuwe invulling te hebben.

Cultureel erfgoed

“Het kerkenplan werd in het leven geroepen door het dalend aantal kerkgangers tijdens de afgelopen jaren”, zegt de stad Geel. “Daarnaast hebben oude gebouwen hoge onderhoudskosten. Steden en gemeenten komen hier vaak tussen om het cultureel erfgoed te beschermen. Wij vinden het kerkenplan een mooie kans om de grote ruimte in het centrum van Winkelomheide opnieuw een zinvolle invulling te geven.” Het doel is van de kerk opnieuw een plek te maken die breder ingezet wordt voor de inwoners van 'de Hei'.

Hans Otten