Een kilometerheffing voor personenwagens en stipter en sneller openbaar vervoer moeten de files op onze snelwegen wegwerken. Dat staat in het ontwerp van mobiliteitsplan dat dit voorjaar aan de Vlaamse regering wordt voorgelegd.

Het plan, dat de krijtlijnen voor het mobiliteitsbeleid van de komende jaren vastlegt, probeert met een paar ingrijpende maatregelen te voorkomen dat onze snelwegen helemaal dichtslibben. Een kilometerheffing voor personenwagens is in dat opzicht een must. Net als een performant openbaar vervoer. Om dat aantrekkelijker te maken moet de stiptheid drastisch omhoog en gaat de reistijd van deur tot deur met minstens een vijfde omlaag. Een centraal dataplatform voor heel Vlaanderen dat info geeft over onder meer verkeersdrukte, openbaar vervoer en vrije parkeerplaatsen moet ons helpen de juiste mobiliteitskeuzes te maken bij onze verplaatsingen.

Maar ook onze ruimtelijke ordening moet beter. Zo moet tegen 2030 meer dan 50 procent van de bevolking en meer dan 60 procent van de bedrijven op een goed bereikbare plaats gevestigd zijn. Duurzaamheid is nog zo'n aandachtspunt. Minstens 40 procent van de Vlamingen moet in de toekomst op een duurzame manier naar het werk. In Antwerpen en Gent zelfs 50 procent. Milieuvriendelijke wagens moeten fiscaal bevoordeeld worden en ook het parkeerbeleid moet voorrang geven aan duurzame vervoersmodi. Om tot slot ook de veiligheid te verhogen moeten de verschillende soorten weggebruikers zo veel mogelijk van elkaar gescheiden worden. Waar dat niet lukt gaat de maximumsnelheid naar beneden.

Het mobiliteitsplan is al jarenlang in opmaak. Hilde Crevits, toen voor CD&V minister van mobiliteit in de Vlaamse regering, gaf in 2011 het startschot voor het project na een grootscheepse enquête over mobiliteit bij de Vlaamse bevolking. Ben Weyts (N-VA), nam de fakkel van haar over en vroeg het departement mobiliteit en openbare werken om een geüpdatete versie van het plan te maken. Dat ontwerp werd gisteren aan de leden van de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement voorgesteld. Zij kunnen het plan nu bestuderen om half maart met opmerkingen te komen. Daarna wordt ook op regeringsniveau naar een akkoord gezocht. Bedoeling is dat de Vlaamse regering het plan nog dit voorjaar goedkeurt.

Björn Rzoska (Groen) is gematigd positief: "Er zitten zeker interessante dingen in, maar ik heb toch ook veel containerbegrippen gelezen. 60 procent van de bedrijven moet zich op een bereikbare plaats vestigen. Maar wat is bereikbaar? Dat is helemaal niet gedefinieerd. In die zin is papier zeer geduldig. Het beleid zal nu moeten volgen."

Mobiliteitsexpert Kris Peeters (PCVO Limburg) toont zich tevreden dat er nu eindelijk een kader is. Al vindt hij dat de strijd tegen structurele files er een te prominente plaats in krijgt. "In de file gaan staan is nog steeds een keuze", vindt hij. Dat het plan in een kilometerheffing voorziet die de keuze voor alternatieven makkelijker maakt, vindt Peeters dan ook een goede zaak. "Alleen vrees ik dat je met de term 'kilometerheffing' de ergernis zal voeden."

(PD - MIM - BELGA)

Inhoud ↑