In samenwerking met AZ Delta realiseerde de overkoepelende vzw De Speelberg een derde kinderdagverblijf. Na Kortrijk en Wakken kunnen ouders nu ook in Roeselare terecht. Gisteren vond de officiële opening plaats in bijzijn van Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits.

Kinderdagverblijf De Speelberg bevindt zich naast het AZ Delta en heeft plaats voor 38 baby's en peuters van 0 tot en met 3 jaar. “Die zijn verdeeld over drie leefgroepen”, vertelt directeur Martine Vandeweghe. “In de zomermaanden juli en augustus ontvangen we ook kleuters die net hun eerste schooljaar achter de rug hebben.”

Het gebouw beschikt over de capaciteit om een vierde leefgroep op te starten, maar momenteel ontbreken daarvoor de centen. Bernard Bruggeman, voorzitter van de raad van bestuur, richtte zich dan ook tot minister Hilde Crevits (CD&V) met de vraag om extra financiering. “We hebben dit jaar al 47 aanvragen moeten weigeren, we hopen dus snel met een extra leefgroep te kunnen beginnen.”

Cruciaal

Volgens de minister ligt de financiële verbetering vandaag mee op tafel tijdens de onderhandelingen. “Want kinderopvang is cruciaal in onze economie, zodat iedereen zijn job kan uitoefenen. We proberen ook creatief te zijn om sommige problemen op te lossen. Zo bekijken we met het onderwijs wat mogelijk is om studenten sneller te laten doorstromen om personeelstekort te vermijden.”

Volgens het stadsbestuur is de nood aan kinderopvang in Roeselare niet groot. “Er zijn geen tekorten, maar we hebben ook geen overschot”, zegt schepen van Welzijn Michèle Hostekint (Vooruit). Het is goed dat we door De Speelberg extra plaats hebben. Maar als stad kunnen we niet meer doen dan coördineren en mensen begeleiden, Kind en Gezin en de Vlaamse overheid kennen namelijk de subsidies toe.” (lvw)