BRUSSEL. Leraren waren in 2016 opvallend vaker ziek dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI).

Het gemiddeld aantal opgenomen ziektedagen lag in 2016 op 18,89, ruim 2,5 dagen meer dan in 2015. Elke leeftijdscategorie van onderwijspersoneel was in 2016 vaker ziek dan het jaar daarvoor, maar de stijging is vooral merkbaar in de groep tussen 56 en 65 jaar. Daar zitten de verhoogde pensioenleeftijd en het uitdoven van een aantal verlofstelsels voor iets tussen. Verder stijgt het ziekteverzuim vooral bij directieleden.

DEPRESSIE

Onderwijspersoneel werd in 2016 vooral geveld door griep, maar ‘psychosociale aandoeningen’ als stress, depressie of burn-out zijn wel verantwoordelijk voor het gros van de ziektedagen, omdat mensen gemiddeld langer thuiszitten met een depressie dan met griep. Die psychosociale aandoeningen waren in 2016 goed voor meer dan 36 % van de ziektedagen.

NOOIT ZIEK

Maar er is ook goed nieuws. Ruim vier op de tien leraren was in 2016 geen enkele dag ziek. Bij de leraren onder de 26 jaar was dat zelfs bijna zes op de tien. West-Vlaamse leerkrachten, zowel mannen als vrouwen, nemen de minste ziektedagen op. In Limburg is het gemiddeld aantal dagen het hoogst. Bovendien hernemen steeds meer leraren het deeltijds werk na langdurige ziekte. Het ging in 2016 om 2.100 personeelsleden, een stijging met 8 % ten opzichte van het jaar daarvoor.

«ACTIE NODIG»

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits benadrukt dat het stijgende ziekteverzuim niet eigen is aan het onderwijsveld alleen. «Ook in andere sectoren stijgt het aantal opgenomen ziektedagen». De CD&V-minister pleit ook voor ‘lokale vervangingspools’ waarmee scholen zieke leerkrachten kunnen vervangen vanaf een ziekteverlof van tien werkdagen.

Het Christelijk Onderwijzersverbond (COV) is niet verrast, zegt algemeen secretaris Marianne Coopman. «Opnieuw stijgen de al hoge ziekteverzuimcijfers, in het bijzonder in het basisonderwijs. Dit is de zoveelste alarmbel op rij, er is actie nodig», zegt ze.

Inhoud ↑