Brussel/Sint-Truiden

Na Limburg, Oost- en West-Vlaanderen wordt de gespecialiseerde zorg voor patiënten met een dubbele diagnose (verstandelijke handicap en psychiatrische stoornis) ook in Antwerpen en Vlaams-Brabant bevestigd. Welzijnsminister Hilde Crevits maakt hiervoor 900.000 euro vrij.

Patiënten met een dubbele diagnose zijn mensen met een mentale beperking en een medische medische problematiek en/of ernstige gedragsproblemen. Om meer gericht te kunnen begeleiden, sloegen de federale en Vlaamse overheid in 2014 de handen in mekaar met de oprichting van drie gespecialiseerde zorgprojecten in Limburg, Oost- en West-Vlaanderen. Telkens ging het om een ​​samenwerking van een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vergunde organisatie met een medisch ziekenhuis dat een specifieke afdeling heeft voor de residentiële behandeling van mensen met een dubbele diagnose.

“Die samenwerking werkt en biedt een oplossing voor heel wat mensen met een dubbele diagnose”, zegt Vlaams Welzijnsminister Hilde Crevits (cd&v). “Een voortzetting én uitbreiding naar Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn dan ook een logisch gevolg. Zo willen we tegemoet komen aan de specifieke noden van deze patiënten.”

320 patienten

In 2021 werden in Vlaanderen 439 opnames geregistreerd voor 320 unieke patiënten met een dubbeldiagnose. In Limburg ging het om 120 opnames door het psychiatrisch ziekenhuis Asster in Sint-Truiden, voor 91 unieke patiënten waarvan meer dan de helft jonger dan 25 jaar.

“Mensen met een verstandelijke beperking hebben meer kans op de ontwikkeling van een psychische kwetsbaarheid. Omwille van hun beperking hebben deze patiënten tijdens hun opname in een medisch ziekenhuis dan ook nood aan aanvullende zorg. Maar de financiering van de psychiatrische ziekenhuizen is hier niet goed op afgestemd”, zegt Bert Plessers, algemeen directeur van Asster. “Dankzij deze extra middelen kunnen we deze aangepaste, mensgerichte zorg wel bieden en kunnen we beter werken zodat die patiënten sneller terug naar hun thuis kunnen. Tegelijk kunnen we bijkomend investeren in samenwerking met VAPH-partners om onze expertise en knowhow die uit een behandeltraject volgt, over te dragen.”

Yves Lambrix